Οδηγίες χρήσης προγράμματος*

– Επιλέξτε την εξέταση που σας ενδιαφέρει κάνοντας κλίκ στο κουτακι αρίστερα της κάθε εξετασης.

– Αυτόματα το πρόγραμμα στο πάνω και κάτω αριστερά μέρος της σελίδας θα υπολογίσει το συνολικό κόστος των εξετάσεων που έχετε επιλέξει σε πραγματικό χρόνο (πεδίο “total”).

– Για την ευκολότερη εύρεση της επιθυμούμενης εξέτασης πατήστε ctrl+f για να εμφανιστεί η μπάρα αναζήτησης στο επάνω δεξία σημείο του περιηγητη σας (chrome) ή κατω αριστερα (mozilla).

– Στην συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα της εξέτασης ή μέρος του ονόματος της εξέτασης που σας ενδιαφέρει και περιηγηθείτε στα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τα βελάκια δίπλα στη μπάρα αναζήτησης.

– Στο τέλος πατήστε το κουμπί “εμφάνισε επιλεγμένες εξετάσεις” για να εμφανιστούν στον πίνακα, όλες οι εξετάσεις που έχετε επιλέξει .


ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ

ΣΑΚΧΑΡΟ 0.58€
ΟΥΡΙΑ 0.52€
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ 0.51€
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ 0.86€
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ 0.53€
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ 0.80€
HDL 1.82€
LDL 1.82€
ΛΙΠΙΔΙΑ ΟΛΙΚΑ 2.38€
ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ AST (SGOT) 0.79€
ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ALT (SGPT) 0.79€
Γ-ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ (Γ-GT) 1.03€
ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 0.88€
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΟΣ 0.65€
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ 0.65€
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΟΣ 0.65€
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΟΛΙΚΕΣ 1.03€
ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ 0.72€
ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ 0.91€
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ 1.95€
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 4.26€
ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ 2.56€
ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ 0.91€
ΨΕΥΔΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ 1.90€
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ 1.03€
ΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ (CK) 1.07€
CK-MB 5.41€
ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ 30€
ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΌΞΙΝΗ (ACP) 2.29€
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΛΙΚΟ 0.81€
ΜΑΓΝΗΣΙΟ 0.81€
ΦΩΣΦΟΡΟΣ 1.01€
ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ (K) 1.01€
ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ (NA) 1.01€
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ 1.31€
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Α1 2.16€
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Β 2.16€
ΛΟΓΟΣ ΑΠΟ B ΠΡΟΣ ΑΠΟ A1 YΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ=0 4.32€
LP(Α) 4.55€
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ E 20.28€
ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ 1.85€
ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ HDL 2.70€
ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ LDL 2.70€
ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ VLDL 2.70€
PLAC TEST 97.50€
ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΌΞΙΝΗ (PAP) 2.43€
ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ 2.29€
ALP -ISOENZYM 22.68€
ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ ΑΛΚ. ΟΣΤΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ (ΟΣΤΑΣΗ) 20.70€
LEPTINI 32.55€
ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΡΕΤΙΝΟΛΗΣ (RBP) 0.34€
ΑΛΔΟΛΑΣΗ 1.03€
ΑΜΥΛΑΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΗ ΟΡΟΥ 2.45€
ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (BUN) 1.95€
ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ 1.95€
ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ 13.59€
ΑΜΙΝΟΠΕΠΤΙΔΑΣΗ ΛΕΥΚΙΝΗΣ 4.50€
5-ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΗ 1.89€
ΛΙΠΑΣΗ 1.03€
ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΈΝΖΥΜΟ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ (ACE) 10.50€
ΥΔΡΟΞΥΒΟΥΤΙΡΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ (A-HBDH) 4.50€
ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ 5.41€
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ 0.86€
ΙΣΟΚΙΤΡΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ 3.00€
CARNITINE 14.52€
ΛΥΣΟΖΥΜΗ 19.50€
C-AMP 1.07€
ΓΛΥΚΕΡΟΦΩΣΦΟΡΥΛΟΧΟΛΙΝΗ 5.70€
ΟΥΡΙΑΣ ΚΑΘΑΡΣΗ 1.03€
ΤΡΥΠΤΑΣΗ 24.00€
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗ 3.02€
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ 54.00€
Α-1 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 9.00€
Α-2 ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 9.26€
Β-2 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 13.31€
Α1 ΌΞΙΝΗ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΙΝΗ 11.50€
Α1 ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ 4.33€
ΣΕΡΟΥΛΟΠΛΑΣΜΙΝΗ 4.17€
ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ (ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ) 2.73€
ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ (ΠΛΑΣΜΑ) 2.73€
ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ 3.60€
ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ 1.95€
ΦΡΟΥΚΤΟΖΑΜΙΝΗ 7.77€
ΑΙΘΑΝΟΛΗ (ΑΛΚΟΟΛΗ) ΟΡΟΥ 5.04€
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ 1.86€
ΣΑΚΧΑΡΟ-ΕΞ 0.66€
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ (CA++) 2.79€
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 20.00€
ΜΟΛΥΒΔΟΣ 20.00€
ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΟΡΟΥ 36.00€
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 6.75€
CU ΟΡΟΥ 16.13€
ΚΑΔΜΙΟ 36.00€
ΣΕΛΗΝΙΟ 16.13€
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ 36.00€
ΧΡΩΜΙΟ 36.00€
ΑΡΣΕΝΙΚΟ 36.00€
ΝΙΚΕΛΙΟ 36.00€
ΛΙΘΙΟ 2.05€
ΣΑΚΧΑΡΟ 2 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 0.58€
ΣΑΚΧΑΡΟ 1 ΩΡΑ ΜΕΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 0.58€
ΣΑΚΧΑΡΟ ΝΗΣΤΙΚΟΣ 0.58€
ΚΟΡΕΣΜΟΣ ΤΡΑΝΣΦΕΡΙΝΗΣ 5.25€
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β1 24.50€
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2 22.00€
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6 24.50€
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12 ΜΗ ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ (UBBC) 9.17€
VIT C 33.00€
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε 24.50€
ΒΙΤΑΜΙΝΗ D-3 (1,25-ΟΗ) 11.50€
ΒΙΤΑΜΙΝΗ D-3 (25-ΟΗ) 6.00€
ΣΑΚΧΑΡΟ 0 MIN (ΚΑΜΠΥΛΗ) 2.16€
ΣΑΚΧΑΡΟ 30 MIN 0.58€
ΣΑΚΧΑΡΟ 60 MIN 0.58€
ΣΑΚΧΑΡΟ 90 MIN 0.58€
ΣΑΚΧΑΡΟ 120 MIN 0.58€
ΣΑΚΧΑΡΟ 150 MIN 0.58€
ΣΑΚΧΑΡΟ 180 MIN 0.58€
ΣΑΚΧΑΡΟ 240 MIN 0.58€
ΣΑΚΧΑΡΟ 300 MIN 0.58€
Γ-GT ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 0.75€
ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 2.34€
ΑΚΡΟΣΙΝΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 10.86€
ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΌΞΙΝΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 2.63€
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 7.65€
ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 5.37€
ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 14.54€
ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 9.48€
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 2.12€
ΣΑΚΧΑΡΟ ENY 2.10€
ΟΛΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΕΝΥ 1.30€
ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 9.98€

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 1.50€
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ 0.59€
ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ 1.45€
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ A1C (ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ) 3.00€
ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ 1.50€
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 1.50€
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ 0.26€
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 0.26€
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ 0.80€
ΜΕΣΟΣ ΌΓΚΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (MCV) 1.50€
ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 1.85€
COOMBS ΆΜΕΣΟΣ 2.63€
COOMBS ΈΜΜΕΣΟΣ 3.20€
RHESUS 1.85€
ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ 6-ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 2.00€
ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗ (ΤΡΑΝΣΦΑΙΡΙΝΗ) 7.29€
ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗΣ ΚΟΡΕΣΜΟΣ 5.25€
ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 21.75€
ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 7.29€
ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ 3.26€
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Α1 (ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ) 3.00€
HBA2 5.41€
HBF 8.20€
HBS 8.20€
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ H1N1 (PT-PCR) 80.00€
ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ RHESUS 11.37€
ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ ΕΡΥΘΩΝ Η 9.78€
ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ 2.40€
ΩΣΜΟΛΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ 3.15€
ΣΩΜΑΤΙΑ HEINZ 4.80€
ALP-L 12.15€
ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΟΡΟΥ 3.23€
ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΚΙΝΑΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ 13.50€

ΠΗΞΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ 2.82€
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ (APTT) 1.56€
ANTI THROMBIN III 5.46€
ΧΡΟΝΟΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ 5.54€
ΧΡΟΝΟΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ΜΕΡΙΚΟΣ 1.56€
ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ 5.46€
D-ΔΙΜΕΡΗ 8.86€
ΠΡΩΤΕΪΝΗ C 8.22€
ΠΡΩΤΕΪΝΗ S 12.90€
ΠΡΩΤΕΙΝΗ C : ANTIGEN 22.01€
ΠΡΩΤΕΙΝΗ S ΕΛΕΥΘΕΡΗ 25.88€
ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΕΝΕΡΓ. ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ 30.00€
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ (ΠΟΙΟΤΙΚΟ) 1.85€
LA1 20.51€
LA2 20.51€
LA1-LA2 20.51€
ΧΡΟΝΟΣ ΡΟΗΣ 0.80€
ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΕΩΣ 0.62€
ΧΡΟΝΟΣ HOWELL 0.62€
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΔΟΜΗΣ ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ (FDP) 8.86€
ΣΥΣΤΟΛΗ ΘΡΟΜΒΟΥ 0.80€
ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟ 5.46€
ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ LAC 7.50€
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ (PTT-LA) 20.51€
PTT-LA MIXING 1.85€
APC-R 30.81€
APC-R NR 6.30€
DRVV 6.30€
DRVV-SCREEN 6.30€
DRVV-CONFIRM 6.30€
DRVV MIXING 6.30€
ΦΙΜΠΡΟΝΕΚΤΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ 2.20€
ΦΙΜΠΡΟΝΕΚΤΙΝΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 6.30€
FACTOR VWF 27.92€
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ II 20.00€
FACTOR V 36.00€
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ VII 20.00€
FACTOR VIII 22.50€
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ X ΑΝΤΙΧ(Α) 21.45€
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ XI 20.00€
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ XII 20.00€
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ XIII 20.00€

ΟΥΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 0.88€
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 1.05€
ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ 0.48€
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ 1.01€
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ 0.81€
ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΥΡΩΝ 0.58€
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24H 0.86€
ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ 24H 1.03€
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 24H 0.51€
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 24H 1.03€
ΜΙΚΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24H 5.00€
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ 24H 0.81€
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ 24H 1.01€
ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ 24H 0.81€
ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ 24H 1.01€
ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ 24H 1.01€
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΟΥΡΩΝ 24H 1.31€
ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΥΡΩΝ 24H 0.58€
B2-M-U-24H 13.08€
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ 1.03€
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 0.86€
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ 1.05€
ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ 1.01€
ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ 1.01€
VMA ΟΥΡΩΝ 24H 5.64€
5HIAA ΟΥΡΩΝ 24H 7.00€
CAT-U-24H 16.50€
ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24H 4.65€
Α-2 ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24H 9.26€
ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ ΟΥΡΩΝ 24H 3.00€
ΚΙΤΡΙΚΑ ΟΥΡΩΝ 24H 6.35€
METANE -U-24H 16.50€
ΑΙΜΟΣΙΔΕΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24H 4.00€
ΟΞΑΛΙΚΑ ΟΥΡΩΝ 24H 5.79€
ΚΑΔΜΙΟ ΟΥΡΩΝ 24H 36.00€
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΥΡΩΝ 24H 36.00€
ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΟΥΡΩΝ 24H 36.00€
ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΟΥΡΩΝ 24H 26.25€
ΝΙΚΕΛΙΟ ΟΥΡΩΝ 24H 36.00€
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΟΥΡΩΝ 24H 44.00€
ΧΑΛΚΟΣ ΟΥΡΩΝ 24H 27.00€
ΧΡΩΜΙΟ ΟΥΡΩΝ 24H 36.00€
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΟΥΡΩΝ 24H 42.26€
ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΥΡΩΝ 24H 1.10€
ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ ΟΥΡΩΝ 24H 3.00€
BENCE JONES 24H 6.00€
ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2H 4.65€
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΛΙΚΟ ΟΥΡΩΝ 2H 0.81€
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2H 0.86€
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ 2H 1.01€
ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ ΟΥΡΩΝ 2H 3.00€
ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΛΙΝΗ ΠΡΟΣ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ 5.51€
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΠΡΟΣ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 2H 3.00€
ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 3.00€
ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΥΡΩΝ 1.03€
ΑΜΥΛΑΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 2.45€
ΜΙΚΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 5.00€
Α-1 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 9.00€
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 0.18€
ΤΡΑΝΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 3.00€
ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 6.67€
ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ C (CTX) ΟΥΡΩΝ 30.75€
ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ Ν (NTX) ΟΥΡΩΝ 31.50€
ΦΑΙΝΟΚΥΚΛΙΔΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 4.50€
ΔΕΟΞΥΠΥΡΙΔΙΝΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 25.20€
ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 13.59€
ΚΥΣΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (ΠΟΣΟΤΙΚΗ) 1.10€
ΚΥΣΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ) 2.70€
ΧΟΛΟΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΡΩΝ 5.10€
ETHANOL-U 13.50€
ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΩΝ (UUN) 0.88€
ΩΣΜΟΛΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΥΡΩΝ 1.33€
ΠΥΡΙΔΙΝΟΛΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 25.20€
K-ALISIS ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 20.00€
L-ALISIS ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 20.00€
ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΕΩΣ 0.63€
C ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΟΥΡΩΝ 24H 5.24€
ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΥΡΩΝ 24H 2.47€
ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 11.88€
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΥΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 5.46€
LH ΟΥΡΩΝ 1.62€
Β ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 6.00€
17 ΚΕΤΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΟΥΡΩΝ (17-KS) 18.00€
17 ΥΔΡΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΟΥΡΩΝ 18.65€
ADREN-U-24H 18.00€
NORADREN-U-24H 18.00€
NORMETANE-U-24H 16.50€
DOPA-U-24H 18.00€
ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ ΟΥΡΩΝ 24H 1.24€
ΠΡΕΓΝΑΔΙΟΛΗ ΟΥΡΩΝ 24H 8.10€
ΔΕΥΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ ΟΥΡΩΝ (DHEA-U) 1.43€
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΟΥΡΩΝ 9.40€
DRUG TEST 22.50€
ΟΠΙΟΥΧΑ 8.26€
ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ 9.00€
ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ 9.00€
ΚΟΚΑΙΝΗ 9.00€
ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ 5.49€
ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ 5.49€
DRUG TEST & ALCOHOL 36.00€
BENZODIAZEPINES 12.00€
TRICYCLIC ANTI-DEPRESSANTS 12.00€
METHADONE 12.00€
DRUG TEST FULL 36.00€
KSC 18.65€

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ 2.00€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΒΙΑ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ 2.61€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΑΕΡΟΒΙΑ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΙΝΙΚΟΥ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΒΙΑ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΙΚΟΥ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΒΙΑ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΙΚΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ 2.61€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΑΕΡΟΒΙΑ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΒΙΑ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΒΙΑ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ 2.61€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ ΑΕΡΟΒΙΑ 2.61€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ 2.61€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΘΡΙΚΟΥ 2.61€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΒΙΑ 2.61€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ 2.61€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ UREAPLASMA 2.73€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ MYCOPLASMA 2.73€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΝΥΧΩΝ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ CHLAMYDIA 5.95€
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΤΥΕΛΩΝ 1.36€
ΆΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ 1.13€
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 1.13€
ΚΟΛΠΙΚΟ ΆΜΕΣΟ GRAM 1.13€
ΚΟΛΠΙΚΟ NEISSER 1.13€
ΆΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ 1.13€
ΆΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΕΣ 1.13€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΒΙΑ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΓΙΑ MYCOPLASMA 2.73€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΓΙΑ UREAPLASMA 2.73€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΓΙΑ CHLAMYDIA 5.95€
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 1.13€
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ 1.13€
ΣΠΕΡΜΑ NEISSER 1.13€
ΆΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ 1.79€
ΆΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΕΣ 1.13€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΒΙΑ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ MYCOPLASMA 2.73€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ UREAPLASMA 2.73€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ CHLAMYDIA 5.95€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ) 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 2.61€
ΕΟΠΥΥ-ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΟΝΟΚΟΚΚΟ, ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΟΧΑΙΤΗ, ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΟ 1.13€
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΞΥΟΥΡΩΝ 1.13€
ΟΥΡΗΘΡΙΚΟ NEISSER 1.13€
ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ (ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ) 1.36€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ 2.09€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ MYCOPLASMA HOMINIS 2.73€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ UREAPLASMA UREALYTICUM 2.73€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ CHLAMYDIA TRACHOMATIS 5.95€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ B-KOCH 2.75€
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ 2.61€
ΟΥΡΗΘΡΙΚΟ ΑΜΕΣΟ GRAM 2.61€
OΥΡΗΘΡΙΚΟ MΥΚΗΤΕΣ 2.61€
OΥΡΗΘΡΙΚΟ TΡΙΧΟΜΟΝΑΔΕΣ 2.61€
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 1.44€
ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 1.44€
MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ (1 ΔΕΙΓΜΑ) 2.11€
MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ (2 ΔΕΙΓΜΑΤΑ) 2.11€
MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ (3 ΔΕΙΓΜΑΤΑ) 2.11€
ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ ΠΤΥΕΛΩΝ 2.61€
ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ ΡΙΝΙΚΟΥ 1.13€
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΛΑΣΜΩΔΙΟ LAVERAN 1.34€
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 6.60€
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΟ 6.60€
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΟ 6.60€
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΑ 5.00€
ΜΥΚΗΤΟΓΡΑΜΜΑ 11.85€
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ2 6.60€
ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ 5.00€
ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15.00€
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 15.41€
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 5.63€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΑΕΡΟΒΙΑ 2.61€
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ 2.61€

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ 5.41€
ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ TEST (HBS) 0.80€
ΣΤΗΛΗ HBA2 5.41€
ΣΤΗΛΗ HBF 5.41€
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 4.92€
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΥΡΩΝ 5.35€
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΕΝΥ 27.30€
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 7.00€
ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΡΟΥ 12.74€
ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΥΡΩΝ 10.83€
ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΕΝΥ 27.50€
ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΡΟΥ 12.93€
ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΟΥΡΩΝ 12.74€
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ (HDL-LDL-VLDL) 0€
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΙΣΟΕΝΖΥΜΩΝ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ 22.68€
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΙΣΟΕΝΖΥΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ 22.70€
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΙΣΟΕΝΖΥΜΩΝ CPK 32.50€

ΟΡΜΟΝΕΣ

ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ (Τ3) 2.40€
ΘΥΡΟΞΙΝΗ (Τ4) 2.44€
ΘΥΡΕΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (TSH) 2.86€
ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (FT3) 3.00€
ΘΥΡΟΞΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (FT4) 2.87€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ (ΑΘΑ-Τ) 5.46€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ (ΑΘΑ-Μ) 5.46€
ANTI-TG 4.80€
ANTI-TPO 4.56€
Β-ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗ 43.50€
ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (TG) 3.61€
ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ 5.41€
ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ - BGP 7.21€
ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ (TBG) 3.58€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΗΣ TSH (ΤSI) 15.75€
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ (FTI) 6.90€
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗΣ (RT3U) 6.19€
ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ 80.50€
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 5.64€
ΠΡΟ-ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 44.00€
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ 4.76€
ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΣΕ ΌΡΘΙΑ ΘΕΣΗ 6.96€
ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΣΕ ΎΠΤΙΑ ΘΕΣΗ 6.96€
ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΠΡΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ 6.96€
ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ ΜΕΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ 6.96€
ΟΣΤΙΚΟ TRAP 28.80€
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ - ΠΡΩΙ 5.64€
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ - ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5.64€
ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH) 5.64€
ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ - PTH ΔΙΠΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 6.61€
ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ N-TERMINAL ΔΙΠΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 6.61€
ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ C-TERMINAL ΔΙΠΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 6.61€
ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ (ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ) 18.00€
ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ 18.00€
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ - HGH 5.64€
ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ C - HGH 10.01€
ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗΣ C (IGF BP-3) 10.80€
ΡΕΝΙΝΗ (ΣΕ ΗΡΕΜΙΑ) 12.22€
ΡΕΝΙΝΗ (ΣΕ ΚΟΠΩΣΗ) 12.22€
ΡΕΝΙΝΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (PRA) 12.22€
ΓΑΣΤΡΙΝΗ 5.64€
ΓΑΣΤΡΙΝΗ ΠΡΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ 5.72€
ΓΑΣΤΡΙΝΗ ΜΕΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ 5.72€
ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ 18.00€
ΑΝΤΙΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ - ADH 21.75€
ΠΡΩΤΕΪΝΗ Α (PAPP-A) 11.25€
ΔΕΟΞΥΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (COMPOUND-S) 19.50€
ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ Ι 10.75€
ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗ 9.30€
ΔΕΟΞΥΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΝΗ (DOC) 38.00€
ΠΕΠΤΙΔΙΟ ANP 7.20€
ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΟ 117.00€
ΑΓΓΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΟ 35.00€
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ 4.97€
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΔΡΟΓΟΝΩΝ 11.09€
ΘΥΡΕΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (TSH) 0' 5.64€
ΘΥΡΕΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (TSH) 30' 5.64€
ΘΥΡΕΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (TSH) 60' 5.64€
ΘΥΡΕΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (TSH) 90' 5.64€
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 0' 5.64€
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 30' 5.64€
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 60' 5.64€
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 90' 5.64€
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 120' 5.64€
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 150' 5.64€
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 180' 5.64€
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 240' 5.64€
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 300' 5.64€
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 2 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 5.64€
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ 0' 6.96€
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ 30' 6.96€
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ 60' 6.96€
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ 90' 6.96€
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ 120' 6.96€
C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ 180' 6.96€
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ 0' 5.64€
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ 30' 5.64€
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ 60' 5.64€
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ 90' 5.64€
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ 120' 5.64€
ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ 180' 5.64€
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (HGH) 0' 5.64€
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (HGH) 30' 5.64€
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (HGH) 60' 5.64€
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (HGH) 90' 5.64€
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (HGH) 120' 5.64€
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (HGH) 180' 5.64€
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (HGH) 240' 5.64€
ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH) 0' 5.64€
ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH) 30' 5.64€
ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH) 60' 5.64€
ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH) 90' 5.64€
ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH) 120' 5.64€
ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH) 180' 5.64€
ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ 0' 5.64€
ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ 30' 5.64€
ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ 60' 5.64€
ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ 90' 5.64€
ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ 120' 5.64€
ΓΑΣΤΡΙΝΗ 0' 5.64€
ΓΑΣΤΡΙΝΗ 30' 5.64€
ΓΑΣΤΡΙΝΗ 60' 5.64€
ΓΑΣΤΡΙΝΗ 90' 5.64€
ΓΑΣΤΡΙΝΗ 120' 5.64€
ΓΑΣΤΡΙΝΗ 180' 5.64€
ΓΑΣΤΡΙΝΗ 240' 5.64€
ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ C (IGF-1) 0' 7.52€
ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ C (IGF-1) 30' 7.52€
ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ C (IGF-1) 60' 7.52€
ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ C (IGF-1) 90' 7.52€
ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ C (IGF-1) 120' 7.52€
ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ C (IGF-1) 180' 7.52€
ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ C (IGF-1) 240' 7.52€
ΡΕΝΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 0' 12.22€
ΡΕΝΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 30' 12.22€
ΡΕΝΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 60' 12.22€
ΡΕΝΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 90' 12.22€
ΡΕΝΙΝΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 120' 12.22€

ΟΡΜΟΝΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Β-ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ 3.31€
Β-ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) 10.95€
ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ - Ε2 3.74€
ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ 5.00€
ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 9.00€
ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΙΝΗ - SHBG 3.70€
ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (FSH) 3.10€
ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ ΠΡΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ 3.44€
ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ ΜΕΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ 3.44€
ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (LH) 4.92€
ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (LH) ΠΡΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ 4.92€
ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (LH) ΜΕΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ 4.92€
ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL) 3.54€
ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ (PRG) 5.64€
ΔΕΫΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ - DHEA 4.33€
ΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΓΑΛΑΚΤΟΓΟΝΟ (HPL) 4.39€
17 - OH ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ 4.80€
17 - OH ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ ΠΡΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ 4.80€
17 - OH ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ ΜΕΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ 4.80€
Δ4 ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗ 9.10€
ΟΙΣΤΡΟΝΗ (Ε1) 9.00€
ΔΕΫΔΡΟΕΠΙΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗ ΘΕΙΙΚΗ (DHEA-S) 4.33€
ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ ΟΛΙΚΗ (E3) 2.48€
ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (E3U) 10.20€
3Α ΓΛΥΚΟΥΡΟΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗ 7.20€
Α ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΪΝΗ ΚΥΗΣΕΩΣ 7.20€
ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ 1.24€
ΔΙΥΔΡΟΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ - DHT 7.50€
AMH ANTIMOULERIAN 40.00€
INHIBIN B DES AΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗ Β ΔΙΠΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 43.50€
PAPP-A TEST 11.18€
ALFA TEST 23.25€
BETA TEST 25.50€
ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL) 0' 3.54€
ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL) 10' 3.54€
ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL) 20' 3.54€
ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL) 30' 3.54€
ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL) 60' 3.54€
ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ (PRL) 90' 3.54€
ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (FSH) 0' 3.10€
ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (FSH) 30' 3.10€
ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (FSH) 60' 3.10€
ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (FSH) 90' 3.10€
ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (FSH) 120' 3.10€
ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (LH) 0' 4.92€
ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (LH) 30' 4.92€
ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (LH) 60' 4.92€
ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (LH) 90' 4.92€
17 - OH ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ 0' 4.33€
17 - OH ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ 30' 4.33€
17 - OH ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ 60' 4.33€
17 - OH ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ 90' 4.33€
17 - OH ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ 120' 4.33€

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ

SLA-LP 15.00€
HBV DNA ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 60.00€
HBV DNA ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 4.33€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ A IGM 8.88€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΡ. ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β (ANTI-HBC) 4.33€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΡ.IGM ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β (ANTI-HBC IGM) 2.46€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦ. ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β (ANTI-HBS) 4.33€
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (HBSAG) 3.41€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ E ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β (ANTI-HBE) 4.33€
ΑΝΤΙΓΟΝΟ E (HBEAG) 4.33€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C (HCV) 4.10€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ D ΟΛΙΚΑ 9.45€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ D IGM 22.50€
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ D (HDAG) 1.43€
ANTI-HEV 50.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HIV I+ II 4.10€
ΑΝΤΙΓΟΝΟ HIV 4.10€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IGG 3.11€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IGM 3.11€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IGA 6.19€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ IGG 3.26€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ IGM 3.26€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ IGG 5.49€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ IGM 5.49€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ HOMINIS IGG 7.40€
ANTI-CCP2 IGG 35.25€
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGG 5.64€
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGM 5.64€
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGA 5.64€
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGE 5.41€
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGD 7.00€
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGG ΥΠΟΚΛΑΣΗ 1 11.89€
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGG ΥΠΟΚΛΑΣΗ 2 11.89€
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGG ΥΠΟΚΛΑΣΗ 3 11.89€
ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGG ΥΠΟΚΛΑΣΗ 4 11.89€
ΑΝΟΣΟΣΦΑΡΙΝΗ IGG ΟΥΡΩΝ 9.60€
ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ Κ 20.00€
ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ L 20.00€
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΟΛΙΚΟ (CH-50) 3.26€
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C1 23.50€
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C2 23.50€
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C3 4.73€
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C4 3.26€
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ C5 23.50€
ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ C1-ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ 4.55€
C1Q ΕΣΤΕΡΑΣΗ 4.55€
ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ I 18.90€
ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ T 22.20€
CK-MB (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ) 9.00€
ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 6.67€
ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ 2.13€
ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 3.23€
ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ C (CTX) 26.25€
ΤΕΛΟΠΕΠΤΙΔΙΟ N (NTX) 34.05€
(BNP) 60.15€
(PRO-BNP) 84.00€
ΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΟ ΟΡΟΥ 13.50€
ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΕΣ 2.00€
FLOW CYT - NATURAL KILLER (NK) CELLS 135.00€
MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ 2.11€
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ (OCCULT BLOOD) 2.11€
STREP TEST 6.75€
ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ 27.00€
ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ INFLUENZA A ΚΑΙ Β ΑΠΟ ΡΙΝΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 7.69€
REAL-TIME PCR ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ Α(H1N1) 80.00€
ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ IL-1A 12.00€
ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ IL-2 12.00€
ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ IL-4 12.00€
ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ IL-6 31.20€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IGG 12.22€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IGM 8.88€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IGA 8.88€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΣΕΡΙΝΗΣ IGG 11.88€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΣΕΡΙΝΗΣ IGM 11.88€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΣΕΡΙΝΗΣ IGA 11.88€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ IGG 29.50€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ IGM 29.50€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΑ IGM 15.83€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ (IAA) 5.50€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ IGG 14.88€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ IGM 14.88€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Β2 ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ IGA 14.88€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΛΟΧΟΛΙΝΗΣ IGG 29.50€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΛΟΧΟΛΙΝΗΣ ΙGM 29.50€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΛΟΧΟΛΙΝΗΣ ΟΛΙΚΑ 14.85€
ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΙΑ2 30.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ ΟΛΙΚΑ 15.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ IGG 15.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ IGM 15.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΑΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ IGG 25.08€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΑΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ IGA 28.08€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ IGG 18.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΩΟΘΗΚΩΝ 25.50€
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ 4.80€
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ 5.46€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTI-N-DNA 1.43€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTI-DNA-DS 4.73€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTI-DNA-DS (ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ) 7.95€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTI-DNA-SS 5.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTI-RNA 6.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTI-ENA 8.34€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTI-JO1 11.39€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTI-SSA (RO) 8.33€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTI-SSB (LA) 8.33€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTI-SM 8.33€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTI-RNP 8.33€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTI-SCL70 9.30€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTI-DNASE-B (ADNB) 8.85€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTI-DNP 5.40€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΣΤΟΝΩΝ 9.68€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΑΤΡΙΚΑ 61.50€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ 1 ΉΠΑΤΟΣ-ΝΕΦΡΩΝ 11.70€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ 2 ΉΠΑΤΟΣ-ΝΕΦΡΩΝ 11.70€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ Τ-ΛΕΜΦΟΤΡΟΠΩΝ ΙΩΝ Ι & ΙΙ 13.59€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTI-IMF 12.75€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ (IF) 12.75€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTI-EMA 26.25€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTI-MF 4.84€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTI-MF 28.05€
ANTI-GAD 26.31€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΑ 5.66€
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ HLA- B27 18.00€
ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ HLA A,B,C 8.80€
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ HLA B8 5.70€
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ HLA CW7 5.70€
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ HLA DR3 4.98€
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ HLA DR4 4.98€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ LKM 1-2-3 11.70€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ (ANA) 4.33€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ (ANA) ELISA 5.71€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ (AMA) 7.50€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΑ M2 (AMA-M2) 26.80€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΙΩΝ ΜΥΪΚΩΝ ΙΝΩΝ (ASMA) 3.50€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΑΚΑ (ACA) 6.72€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 6.72€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΗΣ 3 (ANCA-C) 5.46€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΥΕΛΟΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ (ANCA-P) 5.46€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΟΛΙΚΑ 16.50€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ IGG 30.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΛΟΙΑΔΙΝΙΚΑ IGA 30.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ MUSK (P) 100.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗΣ (ACHRA) 100.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΡΕΤΙΚΟΥΛΙΝΗΣ (ARA) 6.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ASCA IGG 18.80€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ASCA IGA 18.80€
PR3 22.50€
MPO 22.50€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ IGG 5.95€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ IGM 5.95€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ IGA 6.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ PNEUMONIAE IGG 16.32€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ PNEUMONIAE IGM 16.32€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ PNEUMONIAE IGA 12.60€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ TRACHOMATIS IGG 5.95€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ TRACHOMATIS IGM 5.95€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ TRACHOMATIS IGA 5.95€
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ TRACHOMATIS 5.95€
CLAMYDIA PSITTACKI IGG 28.35€
CLAMYDIA PSITTACKI IGM 28.35€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ PSITTACKI IGA 6.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΈΡΠΗΤΟΣ 1 IGG (HSV-1) 8.19€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΈΡΠΗΤΟΣ 1 IGM (HSV-1) 8.94€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΈΡΠΗΤΟΣ 2 IGG (HSV-2) 8.19€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΈΡΠΗΤΟΣ 2 IGM (HSV-2) 8.94€
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΈΡΠΗΤΟΣ 1 & 2 (HSV-AG) 12.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBACTER PYLORI ΟΛΙΚΑ 18.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBACTER PYLORI IGG 8.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBACTER PYLORI IGM 8.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBACTER PYLORI IGA 12.98€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EPSTEIN-BARR IGG (EBV-IGG) 7.12€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EPSTEIN-BARR IGM (EBV-IGM) 7.12€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ MYCOPLASMA PNEUMONIAE ΟΛΙΚΑ 3.26€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGG 4.52€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGM 4.58€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ (TPHA) IGG 5.90€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ (TPHA) IGM 5.90€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΛΑΡΑΣ IGG 13.65€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΛΑΡΑΣ IGM 15.48€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ IGG 13.65€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ IGM 15.48€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ IGG 8.26€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ IGM 8.26€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETSIAE IGG 18.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETSIAE IGM 18.00€
ADENOVIRUS IGG 28.35€
ADENOVIRUS IGM 28.35€
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΑΔΕΝΟΙΟΥ 27.75€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BORRELIA BURGDOFERI IGG 15.23€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BORRELIA BURGDOFERI IGM 15.75€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ IGG 2.16€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ IGM 2.16€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗΣ IGG 19.35€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗΣ IGΜ 15.15€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΙΣΤΕΡΙΑΣ 3.68€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΙΣΤΕΡΙΑΣ IGG 10,8 9.40€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΙΣΤΕΡΙΑΣ IGG 10,8 9.40€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BARTONELLA HENSELAE IGG 20.48€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BARTONELLA HENSELAE IGM 20.48€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BARTONELLA QUINTANA IGG 20.48€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BARTONELLA QUINTANA IGΜ 20.48€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BORTDETELLA PERTUSSIS IGG 9.90€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BORTDETELLA PERTUSSIS IGM 9.90€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CANDIDA ALBICANS IGG 38.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CANDIDA ALBICANS IGM 38.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CANDIDA ALBICANS IGA 4.20€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ECHO IGG 36.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ECHO IGM 36.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ INFLUENZA A & B IGG 28.35€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ INFLUENZA A & B IGM 28.35€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RSV IGG 36.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RSV IGM 36.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ PARVOVIRUS IGG 21.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ PARVOVIRUS IGM 24.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ VARICELLA IGG 8.26€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ VARICELLA IGM 8.26€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ VARICELLA ZOSTER IGG 8.26€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ VARICELLA ZOSTER IGM 8.26€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ LEISMANIA DONOVANI 2.62€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ LEGIONELLA PNEUMOPHILA 28.35€
COXSACKIE Β 107.70€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ASPERGILLUS FUMIGATUS 36.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EHRLICHIA CANIS 25.25€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ (MALARIA) 13.50€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΕΤΑΝΟΥ 28.50€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ YERSINIA 111.75€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RABIES (ΛΥΣΣΑ) 7.50€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ 3.17€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΔΟΜΥΪΟΥ 26.58€
ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΡΟΤΑΪΟΥ 7.50€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΑΔΩΝ ΟΛΙΚΑ 23.85€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ ΟΛΙΚΑ (TPHA) 14.50€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ IGG 5.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ IGM 10.50€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXIELLA BURNETI IGG 36.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXIELLA BURNETI IGM 36.00€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTI-EBNA IGG (EPSTEIN) 9.66€
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTI-E.A-D IGG (EPSTEIN) 9.66€
ΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ K&L RATIO 7.50€

ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

CRP 2.43€
CRP ΠΟΙΟΤΙΚΟ 1.13€
ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗ Ο (ASTO) 1.72€
ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗ Ο (ASTO) ΠΟΙΟΤΙΚΟ 1.54€
ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ (RA/RF TEST) 1.13€
ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ (RA/RF TEST) ΠΟΙΟΤΙΚΟ 1.13€
WIDAL ENTERITIDIS 1.73€
ΟΡΟΝΤΙΔΡΑΣΗ WIDAL 1.44€
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ WRIGHT 2.73€
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ WRIGHT-COOMBS 0.96€
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ROSE - BENGALLE 1.98€
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ WAALER-ROSE 0.51€
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ WASSEMAN-KHAN 0.51€
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ WEIL-FELIX 0.51€
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ PAUL BUNNEL 0.51€
LE TEST 1.85€
MONO TEST 2.61€
RPR 2.03€
VDRL 2.03€

ΦΑΡΜΑΚΑ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΙΘΙΟΥ (ESKALITH) 2.85€
KEPPRA 60.00€
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΚΕΤΑΜΙΝΟΦΑΪΝΗΣ (PARACETAMOL) 22.50€
ΕΠΙΠΕΔΑ AMICACIN 18.05€
ΕΠΙΠΕΔΑ CARBAMAZEPIN (TEGRETOL) 4.33€
ΕΠΙΠΕΔΑ CHLORAPHENICOL (CHLOROMYCETIL) 1.43€
ΕΠΙΠΕΔΑ DESIPRAMINE (NOURPRAMINE) 26.82€
ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΑΛΠΡΟΪΚΟΥ ΟΞΕΟΣ (DEPAKENE) 5.00€
ΕΠΙΠΕΔΑ DIBECACIN 1.43€
ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΓΙΤΟΞΙΝΗΣ (LANATOXIN, CARDIGIN) 5.68€
ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΓΟΞΙΝΗΣ (LANOXIN) 6.78€
ΕΠΙΠΕΔΑ DISOPIRAMIDE (NORPACE) 1.43€
ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΘΟΣΟΥΞΑΜΙΔΗΣ (ZARONTIN) 27.75€
ΕΠΙΠΕΔΑ EPANOTIN 4.33€
ΕΠΙΠΕΔΑ GENTAMYCIN 22.50€
ΕΠΙΠΕΔΑ KANAMYCIN (KANTREX) 1.43€
ΕΠΙΠΕΔΑ LINDOCAINE (XYLOCAINE) 1.43€
ΕΠΙΠΕΔΑ MORPHINE (CODEINE, HYDROCODONE) 38.00€
ΕΠΙΠΕΔΑ N-ACETYLPROCAINAMIDE (NAPA) 1.43€
ΕΠΙΠΕΔΑ NETYLMYCIN (NETROMYCIN) 26.82€
ΕΠΙΠΕΔΑ NORTRIPTYLINE (ARENTYL) 26.82€
ΕΠΙΠΕΔΑ PROPANOLOL (INTERAL) 1.43€
ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗΣ (AMINOPHYLINE) 13.73€
ΕΠΙΠΕΔΑ SALICYLIC ACID (ASPIRIN) 1.43€
ΕΠΙΠΕΔΑ STREPTOMYCIN (STREPTOREX) 1.43€
ΕΠΙΠΕΔΑ PHENOBARBITAL (LUMINAL) 8.88€
ΕΠΙΠΕΔΑ PHENYTOIN (DILANTIN, EPANUTIN) 11.84€
ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗΣ (VANCOMYCIN) 21.00€
ΕΠΙΠΕΔΑ MYSOLINE 28.20€
ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ 30.83€
ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΛΟΝΑΖΕΠΑΜΗΣ (RIVOTRIL) 26.82€
ΕΠΙΠΕΔΑ ΥΔΑΝΤΟΪΝΗΣ 1.43€
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΜΙΟΔΑΡΟΝΗΣ (AGORON) 7.00€
ΕΠΙΠΕΔΑ DIAZEPAM (VALIUM) 1.58€
ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΙΔΟΚΑΪΝΗΣ (XYLOCAINE) 1.58€
ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΞΥΚΑΡΒΑΖΕΠΙΝΗΣ (TRILEPTAL) 27.75€
ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΜΠΡΑΜΥΚΙΝΗΣ (NEBCIN) 22.50€
ΕΠΙΠΕΔΑ DIFENAL 1.58€
ΕΠΙΠΕΔΑ ECSTASY 18.00€
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ (ETHANOL) AIMA ME ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 27.75€
ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΙΜΙΔΟΝΗΣ 28.20€

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

PSA 6.29€
PSA ΕΛΕΥΘΕΡΟ 10.65€
Α ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΪΝΗ 5.64€
ΚΑΡΚΙΝΟΕΜΒΡΥΪΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ - CEA 5.51€
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ - CA 15.3 6.45€
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ - CA 125 5.64€
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ - CA 19.9 5.28€
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ - CA 50 6.37€
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ - CA 72.4 7.00€
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ - CA 195 12.00€
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ - CA 242 13.50€
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ - CA 27.29 6.20€
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ - CA 549 13.50€
PAP (ΚΑΡΚΙΝΙΚΗ) 6.00€
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ TATI 6.38€
CYFRA-21.1 17.90€
ΣΙΑΛΙΚΟ ΟΞΥ 6.30€
ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΣΤΩΝ - TPA 20.51€
MCA 12.60€
N.S.E. 18.59€
S.C.C. 18.75€
ΑΜΙΝΟΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΠΡΟΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 33.02€
C-ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΠΕΠΤΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 30.75€
ΧΡΩΜΟΓΡΑΝΙΝΗ Α 52.80€
ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟ HER-2/NEU 230.00€

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΟΝΟ ΧΡΕΩΣΗ 0.99€
AMOXYCILLIN 5.70€
AMPICILLIN 5.70€
AZLOCILLIN 5.70€
BACAMPICILLIN 5.70€
BENZYPENICILLIN 5.70€
CARBENICILLIN 5.70€
CLOXACILLIN 5.70€
CYCLACILLIN 5.70€
DICLOXACILLIN 5.70€
FLUCLOXACILLIN 5.70€
MECILLINAM 5.70€
METHICILLIN 5.70€
MEZLOCILLIN 5.70€
NAFCILLIN 5.70€
OXACILLIN 5.70€
PENICILLIN 5.70€
PENICILLIN G 5.70€
PENICILLIN V 5.70€
PIPERACILLIN 5.70€
PIVAMPICILLIN 5.70€
PIVMECILLINAM 5.70€
TALAMPICILLIN 5.70€
TICARCILLIN 5.70€
CLAVULANIC ACID 5.70€
SULBACTAM 5.70€
TAZOBACTAM 5.70€
CEFACLOR 5.70€
CEFADROXIL 5.70€
CEFALEXIN 5.70€
CEFAMANDOLE 5.70€
CEFATRIZINE 5.70€
CEFAZOLIN 5.70€
CEFDINIR 5.70€
CEFDITOREN PIVOXIL 5.70€
CEFEPIME 5.70€
CEFETAMET 5.70€
CEFIXIME 5.70€
CEFMENOXIME 5.70€
CEFODIZIME 5.70€
CEFONICID 5.70€
CEFOPERAZONE 5.70€
CEFORANIDE 5.70€
CEFOTAXIME 5.70€
CEFOTIAM 5.70€
CEFPIROME 5.70€
CEFPODOXIME 5.70€
CEFPROZIL 5.70€
CEFRADINE 5.70€
CEFSULODIN 5.70€
CEFTAZIDIME 5.70€
CEFTEZOLE 5.70€
CEFTIBUTEN 5.70€
CEFTIZOXIME 5.70€
CEFTRIAXONE 5.70€
CEFUROXIME 5.70€
CEPHALOGLYCIN 5.70€
CEPHALORIDINE 5.70€
CEPHALOTHIN 5.70€
CEPHAPIRIN 5.70€
LORACARBEF 5.70€
AMIKACIN 5.70€
EVERNINOMYCIN 5.70€
GENTAMICIN 5.70€
ISEPAMICIN 5.70€
KANAMYCIN 5.70€
NEOMYCIN 5.70€
NETILMICIN 5.70€
PAROMOMYCIN 5.70€
SISOMICIN 5.70€
STREPTOMYCIN 5.70€
TOBRAMYCIN 5.70€
ACETYLSPIRAMYCIN 5.70€
AZITHROMYCIN 5.70€
CLARITHROMYCIN 5.70€
DIRITHROMYCIN 5.70€
ERYTHROMYCIN 5.70€
ERYTHROMYCIN ESTOLATE 5.70€
JOSAMYCIN 5.70€
MERPARTRICIN 5.70€
MIOCAMYCIN 5.70€
ROXITHROMYCIN 5.70€
SPIRAMYCIN 5.70€
TELITHROMYCIN 5.70€
TROLEANDOMYCIN 5.70€
THIENAMYCINS 5.70€
BIAPENEM 5.70€
DORIPENEM 5.70€
ERTAPENEM 5.70€
IMIPENEM 5.70€
MEROPENEM 5.70€
CLINDAMYCIN 5.70€
LINCOMYCIN 5.70€
CINOXACIN 5.70€
CIPROFLOXACIN 5.70€
FLEROXACIN 5.70€
GATIFLOXACIN 5.70€
GEMIFLOXACIN 5.70€
GREPAFLOXACIN 5.70€
LEVOFLOXACIN 5.70€
LOMEFLOXACIN 5.70€
MOXIFLOXACIN 5.70€
NADIFLOXACIN 5.70€
NALIDIXIC ACID 5.70€
NORFLOXACIN 5.70€
OFLOXACIN 5.70€
PAZUFLOXACIN 5.70€
PEFLOXACIN 5.70€
PIPEMIDIC ACID 5.70€
ROSOXACIN 5.70€
SPARFLOXACIN 5.70€
TEMAFLOXACIN 5.70€
TOSUFLOXACIN 5.70€
TROVAFLOXACIN 5.70€
CHLORTETRACYCLINE 5.70€
DEMECLOCYCLINE 5.70€
DOXYCYCLINE 5.70€
LYMECYCLINE 5.70€
MECLOCYCLINE 5.70€
METHACYCLINE 5.70€
MINOCYCLINE 5.70€
OXYTETRACYCLINE 5.70€
ROLITETRACYCLINE 5.70€
TETRACYCLINE 5.70€
TETRACYCLINE 5.70€
TIGECYCLINE 5.70€
CEFMETAZOLE 5.70€
CEFMINOX 5.70€
CEFOTETAN 5.70€
CEFOXITIN 5.70€
PRISTINAMYCIN 5.70€
QUINUPRISTIN-DALFOPRISTIN 5.70€
MAFENIDE 5.70€
SULFACARBAMIDE 5.70€
SULFACETAMIDE 5.70€
SULFACYTINE 5.70€
SULFADIAZINE 5.70€
SULFADIMIDINE 5.70€
SULFADOXINE 5.70€
SULFAGUANIDINE 5.70€
SULFAMERAZINE 5.70€
SULFAMETHIZOLE 5.70€
SULFAMETHOXAZOLE 5.70€
SULFAMETOPYRAZINE 5.70€
SULFANILAMIDE 5.70€
SULFAPYRIDINE 5.70€
SULFATHIAZOLE 5.70€
SULFISOXAZOLE 5.70€
SULPHASALAZINE 5.70€
SULPHINPYRAZONE 5.70€
ACEDAPSONE 5.70€
BACITRACIN 5.70€
CAPREOMYCIN SULFATE 5.70€
CHLORAMPHENICOL 5.70€
CLOFAZIMINE 5.70€
COLISTIMETHATE 5.70€
COLISTIN 5.70€
CYCLOSERINE 5.70€
DAPTOMYCIN 5.70€
ENOXACIN 5.70€
ETHIONAMIDE 5.70€
FOSFOMYCIN 5.70€
FTIVAZIDE 5.70€
FURAZOLIDONE 5.70€
FUSIDIC ACID 5.70€
GRAMICIDIN 5.70€
ISONIAZID 5.70€
MOXALACTAM 5.70€
MUPIROCIN 5.70€
NITROFURANTOIN 5.70€
NITROFURAZONE 5.70€
NITROXOLINE 5.70€
NOVOBIOCIN 5.70€
PARA-AMINO SALYCILIC ACID 5.70€
PARA-AMINO BENZOIC ACID 5.70€
POLYMYXIN B 5.70€
PROTHIONAMIDE 5.70€
PYRAZINAMIDE 5.70€
RITIPENEM 5.70€
SPECTINOMYCIN 5.70€
TEICOPLANIN 5.70€
THIACETAZONE 5.70€
TRIMETHOPRIM 5.70€
VANCOMYCIN 5.70€
AZTREONAM 5.70€
LATAMOXEF 5.70€
METRONIDAZOLE 5.70€
RIFAMPICIN 5.70€
AMOXICILLIN & CLAVULANIC ACID 5.70€
AMPIICILLIN & SULBACTAM 5.70€
PIERACILLIN & TAZOBACTAM 5.70€
TICARCILLIN & CLAVULANIC ACID 5.70€
TRIMETHOPRIME & SULPHAMETHOXAZOLE 5.70€

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΕΣ

CD3 5.70€
CD4 5.70€
CD56 5.70€
CD8 5.70€
RAST A1 - ALUMINUM CHLORIDE 9.52€
RAST A4 - CHROMIUM 6.97€
RAST A6 - MOLYBDIC ACID 6.97€
RAST A9 - PLATINUM CHLORIDE 6.97€
RAST A5 - COBALT CHLORIDE 6.97€
RAST A7 - NICKEL CHLORIDE 6.97€
RAST A11 - ZINC CHLORIDE 6.97€
RAST C1 - ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΗ G 6.97€
RAST C2 - ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΗ V 6.97€
RAST C50 - ΑΜΠΙΚΙΛΙΝΗ 6.97€
RAST C51 - ΑΣΠΙΡΙΝΗ 6.97€
RAST C52 - ΠΥΡΑΖΟΛΟΝΗ 6.97€
RAST C55 - ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΗ 6.97€
RAST C56 - ΑΜΟΞΥΚΙΛΛΙΝΗ 6.97€
RAST C57 - ΤΡΙΜΕΘΟΠΡΙΜΗ 6.97€
RAST C59 - ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ 6.97€
RAST C70 - ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΧΟΙΡΟΥ 6.97€
RAST C71 - ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΒΟΟΣ 6.97€
RAST C73 - ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΑΝΘΡΩΠΕΙΟΣ 6.97€
RAST C75 - BROMELAIN 6.97€
RAST C77 - PEROXICAM 6.97€
RAST C78 - IBUPROFEN 6.97€
RAST C79 - DICLOFENAC 6.97€
RAST C80 - TETANUS TOXOID 6.97€
RAST C82 - ΛΙΔΟΚΑΙΝΗ 6.97€
RAST C83 - ΠΡΟΚΑΙΝΗ 6.97€
RAST C85 - DEPON 6.97€
RAST C86 - ΣΟΥΛΦΟΜΕΘΟΞΑΖΟΛΗ 6.97€
RAST C86 - ΣΟΥΛΦΟΜΕΘΟΞΑΖΟΛΗ 6.97€
RAST C88 - VIBRAMYCIN 6.97€
RAST C89 - LASIX 6.97€
RAST C90 - ERYTHROMYCIN 6.97€
RAST C91 - ΓΕΝΤΑΜΥΚΙΝΗ 6.97€
RAST C92 - ΙΝΔΟΜΕΘΑΚΙΝΗ 6.97€
RAST C201 - CHEPHALOSPORIN 6.97€
RAST C203 - ΑΜΠΙΚΙΛΙΝΗ 6.97€
RAST C204 - ΑΜΟΞΥΚΥΛΙΝΗ 6.97€
RAST C206 - ACTH 6.97€
RAST C209 - PARACETAMOL, PHENACETIN 6.97€
RAST C8 - FLUORESCEIN 6.97€
RAST C74 - ACTH 6.97€
RAST C97 - VITAMIN B12 6.97€
RAST C99 - VITAMIN B1 6.97€
RAST C159 - XYLOCAINE/LIDOCAINE 6.97€
RAST E79 - BUDGERIGAL SERUM PROTEINS 6.97€
RAST E201 - CANARY FEATHERS 6.97€
RAST E215 - PIGEON FEATHERS 6.97€
RAST D1 - AKAPEA PTERONYSIUS 6.97€
RAST D2 - AKAPEA FARINAE 6.97€
RAST D3 - AKAPEA MIKROCERAS 6.97€
RAST D4 - (D74) 6.97€
RAST D70 - AKAPEA SIRO 6.97€
RAST D71 - LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR 6.97€
RAST D72 - TYROPHAGUS PUTRESCENYIAE 6.97€
RAST D73 - GLYCYPHAGUS DOMESTICUS 6.97€
RAST D74 - EUROGLYPHUS MAYNEI 6.97€
RAST E1 - ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΓΑΤΑΣ 6.97€
RAST E2 - ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΣΚΥΛΟΥ 6.97€
RAST E3 - ΠΥΤΙΡΙΔΑ ΑΛΟΓΟΥ 6.97€
RAST E4 - ΠΥΤΙΡΙΔΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 6.97€
RAST E5 - ΠΥΤΙΡΙΔΑ ΣΚΥΛΟΥ 6.97€
RAST E6 - ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΧΟΙΡΟΥ ΓΟΥΙΝΕΑΣ 6.97€
RAST E7 - ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ 6.97€
RAST Ε8 - ΤΡΙΧΩΜΑ ΝΥΦΙΤΣΑΣ 6.97€
RAST Ε9 - ΦΤΕΡΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΟΥ 6.97€
RAST E10 - ΦΤΕΡΑ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥ 6.97€
RAST Ε11 - ΦΤΕΡΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6.97€
RAST Ε13 - ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΟΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6.97€
RAST Ε14 - ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΟΡΟΥ ΚΑΝΑΡΙΝΙΟΥ 6.97€
RAST Ε15 - ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΟΡΟΥ ΚΟΤΑΣ 6.97€
RAST Ε16 - ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΟΡΟΥ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥ 6.97€
RAST Ε18 - ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΕΣ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ 6.97€
RAST Ε19 - ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΕΣ ΧΗΝΑΣ 6.97€
RAST Ε50 - ΦΤΕΡΑ ΣΠΙΝΟΥ 6.97€
RAST Ε51 - ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΕΣ ΣΠΙΝΟΥ 6.97€
RAST Ε52 - ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΛΑΓΟΥ 6.97€
RAST Ε70 - ΦΤΕΡΑ ΧΗΝΑΣ 6.97€
RAST E71 - ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ 6.97€
RAST E72 - ΟΥΡΑ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ 6.97€
RAST E73 - ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥ 6.97€
RAST E74 - ΟΥΡΑ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥ 6.97€
RAST E75 - ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΟΡΟΥ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥ 6.97€
RAST E76 - ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΟΡΟΥ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ 6.97€
RAST E78 - ΦΤΕΡΑ BUGERIGAR 6.97€
RAST E80 - ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 6.97€
RAST E81 - ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΠΡΟΒΑΤΟΥ 6.97€
RAST E82 - ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΚΟΥΝΕΛΙΟΥ 6.97€
RAST E83 - ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΧΟΙΡΟΥ 6.97€
RAST E84 - ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΧΑΜΣΤΕΡ 6.97€
RAST E85 - ΦΤΕΡΑ ΚΟΤΑΣ 6.97€
RAST E86 - ΦΤΕΡΑ ΠΑΠΙΑΣ 6.97€
RAST E87 - ΑΡΟΥΡΑΙΟΣ (E74) 6.97€
RAST E88 - ΠΟΝΤΙΚΟΣ (E72) 6.97€
RAST E88 - ΠΟΝΤΙΚΟΣ (E72) 6.97€
RAST E89 - ΦΤΕΡΑ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ 6.97€
RAST E90 - (E74) 6.97€
RAST Ε91 - ΦΤΕΡΑ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥ 6.97€
RAST Ε92 - (E89) 6.97€
RAST Ε94 - ΦΤΕΡΑ LOVE BIRDS 6.97€
RAST Ε95 - ΧΝΟΥΔΙ ΠΑΠΙΑΣ 6.97€
RAST Ε96 - ΧΝΟΥΔΙ ΧΗΝΑΣ 6.97€
RAST Ε97 - ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥ 6.97€
RAST Ε98 - CHINCHILA 6.97€
RAST Ε99 ΑΛΕΠΟΥΣ ΤΡΙΧΩΜΑ 6.97€
RAST Ε213 - PARROT FEATHERS 6.97€
RAST EP1A* - ΖΩΑ1 11.89€
RAST ΕX71 11.89€
RAST Ε77 - BUDGERIGAR DROPPINGS 6.97€
RAST F1 - ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΥΓΟΥ 6.97€
RAST F2 - ΓΑΛΑ 6.97€
RAST F3 - ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ 6.97€
RAST F4 - ΣΙΤΑΡΙ 6.97€
RAST F5 - ΣΙΚΑΛΗ 6.97€
RAST F6 - ΚΡΙΘΑΡΙ 6.97€
RAST F7 - ΒΡΩΜΗ 6.97€
RAST F8 - ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 6.97€
RAST F9 - ΡΥΖΙ 6.97€
RAST F10 - ΣΟΥΣΑΜΙ 6.97€
RAST F11 - ΣΙΚΑΛΗ 6.97€
RAST F12 - ΜΠΙΖΕΛΙ 6.97€
RAST F13 - ΦΥΣΤΙΚΙ 6.97€
RAST F14 - ΣΟΓΙΑ 6.97€
RAST F15 - ΦΑΣΟΛΙΑ ΑΣΠΡΑ 6.97€
RAST F16 - (ΚΑΡΥΔΙ-F256) 6.97€
RAST F17 - ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ 6.97€
RAST F18 - ΦΥΣΤΙΚΙ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ 6.97€
RAST F19 - (ΚΑΣΤΑΝΟ-F299) 6.97€
RAST F20 - ΑΜΥΓΔΑΛΟ 6.97€
RAST F21 - ΡΕΓΓΑ 6.97€
RAST F22 - (F-204 ΠΕΣΤΡΟΦΑ) 6.97€
RAST F23 - ΚΑΒΟΥΡΑΣ 6.97€
RAST F24 - ΓΑΡΙΔΑ 6.97€
RAST F25 - ΝΤΟΜΑΤΑ 6.97€
RAST F26 - ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟ 6.97€
RAST F27 - ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ 6.97€
RAST F30 - (F-209 ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ) 6.97€
RAST F31 - ΚΑΡΟΤΟ 6.97€
RAST F32 - (F-208 ΛΕΜΟΝΙ) 6.97€
RAST F33 - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 6.97€
RAST F34 - ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ 6.97€
RAST F35 - ΠΑΤΑΤΑ 6.97€
RAST F36 - ΚΑΡΥΔΑ 6.97€
RAST F37 - ΜΥΔΙ ΜΠΛΕ 6.97€
RAST F38 - (F-214 ΣΠΑΝΑΚΙ) 6.97€
RAST F39 - ΛΑΧΑΝΟ ΜΑΠΑ ΛΕΥΚΟ 6.97€
RAST F40 - ΤΟΝΟΣ 6.97€
RAST F41 - ΣΟΛΩΜΟΣ 6.97€
RAST F42 - HADDOCK 6.97€
RAST F43 - SACCHROMYCES CALSBERGENSIS 6.97€
RAST F44 - ΦΡΑΟΥΛΑ 6.97€
RAST F45 - ΜΑΓΙΑ 6.97€
RAST F46 - ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΛΥΚΙΑ 6.97€
RAST F47 - ΣΚΟΡΔΟ 6.97€
RAST F48 - ΚΡΕΜΜΥΔΙ 6.97€
RAST F49 - ΜΗΛΟ 6.97€
RAST F50 (F-259 ΣΤΑΦΥΛΙ) 6.97€
RAST F51 - SUBEAN BRUICED GRAIN 6.97€
RAST F52 - (F-105 ΣΟΚΟΛΑΤΑ) 6.97€
RAST F53 - (F-95 ΡΟΔΑΚΙΝΟ) 6.97€
RAST F54 - ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ 6.97€
RAST F55 - ΧΕΛΙ 6.97€
RAST F56 - ΠΕΡΚΑ 6.97€
RAST F57 - ΚΡΕΑΣ ΠΑΠΙΑΣ 6.97€
RAST F58 - ΚΡΕΑΣ ΧΗΝΑΣ 6.97€
RAST F59 - ΧΤΑΠΟΔΙ 6.97€
RAST F60 - CAMEBERT 6.97€
RAST F61 - ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ 6.97€
RAST F62 - (F-61 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΩΜΟ) 6.97€
RAST F63 - ΤΥΡΙ ΡΟΚΦΟΡ 6.97€
RAST F64 - ΚΑΡΔΑΜΟ 6.97€
RAST F65 - ΦΑΚΕΣ 6.97€
RAST F66 - ΠΡΑΣΣΟ 6.97€
RAST F67 - (F-232 ΟΒΑΛΒΟΥΜΙΝΗ) 6.97€
RAST F68 - OVOMUCOID 6.97€
RAST F70 - ΤΥΡΙ ΕΜΕΝΤΑΛ 6.97€
RAST F71 - ΑΣΤΑΚΟΣ 6.97€
RAST F72 - (F-210 ΑΝΑΝΑΣ) 6.97€
RAST F73 - ΚΕΡΑΣΙ 6.97€
RAST F74 - (F-1 ΑΥΓΟ) 6.97€
RAST F75 - ΚΡΟΚΟΣ ΑΥΓΟΥ 6.97€
RAST F76 - (Α-ΛΑΚΤΑΛΒΟΥΜΙΝΗ) 6.97€
RAST F78 - ΚΑΖΕΙΝΗ 6.97€
RAST F79 - ΓΛΟΥΤΕΝΗ 6.97€
RAST F80 - ΑΣΤΑΚΟΣ 6.97€
RAST F81 - ΤΥΡΙ CHEDDAR 6.97€
RAST F82 - ΤΥΡΙ MOLD TYPE 6.97€
RAST F83 - ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 6.97€
RAST F84 - ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ 6.97€
RAST F85 - ΣΕΛΙΝΟ 6.97€
RAST F86 - ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ 6.97€
RAST F87 - ΠΕΠΟΝΙ 6.97€
RAST F88 - ΑΡΝΙ 6.97€
RAST F89 - ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 6.97€
RAST F90 - ΚΡΙΘΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ 6.97€
RAST F91 - ΜΑΓΚΟ 6.97€
RAST F92 - ΜΠΑΝΑΝΑ 6.97€
RAST F93 - ΚΑΚΑΟ 6.97€
RAST F94 - ΑΧΛΑΔΙ 6.97€
RAST F95 - ΡΟΔΑΚΙΝΟ 6.97€
RAST F96 - ΑΒΟΓΚΑΝΤΟ 6.97€
RAST F97 - ΧΑΜΟΜΗΛΙ 6.97€
RAST F98 - ΛΙΝΑΡΟΣΠΟΡΟΣ 6.97€
RAST F99 - (F-222 ΤΣΑΙ) 6.97€
RAST F100 - (F-215 ΜΑΡΟΥΛΙ) 6.97€
RAST F103 - PECANUT 6.97€
RAST F104 - (F-13,F-203 ΦΥΣΤΙΚΙ) 6.97€
RAST F105 - ΣΟΚΟΛΑΤΑ 6.97€
RAST F110 - ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΑΠΑ 6.97€
RAST F114 - ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΙ 6.97€
RAST F116 - ΑΥΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6.97€
RAST F119 - ΚΕΧΡΙ 6.97€
RAST F121 - (F-8 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ) 6.97€
RAST F122 - (F-255 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ) 6.97€
RAST F123 - (F-27 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ) 6.97€
RAST F125 - ΜΕΝΤΑ ΤΣΑΙ 6.97€
RAST F126 - (F-125 ΜΕΝΤΑ) 6.97€
RAST F127 - ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 6.97€
RAST F130 - (F-284 ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ) 6.97€
RAST F132 - ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 6.97€
RAST F133 - ΑΓΓΟΥΡΙ 6.97€
RAST F134 - ΜΠΡΟΚΟΛΑ 6.97€
RAST F135 - ΚΑΛΑΜΑΡΙ 6.97€
RAST F136 - ΚΟΚΚΙΝΟΓΟΥΛΙ 6.97€
RAST F137 - ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 6.97€
RAST F150 - ΤΥΡΙ ΕΝΤΑΜΕΡ 6.97€
RAST F152 - ΓΛΩΣΣΑ ΨΑΡΙ 6.97€
RAST F162 - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 6.97€
RAST F163 - ΛΑΧΑΝΟ KOHLRABI 6.97€
RAST F164 - ΜΕΛΑΝΟΥΡΙ ΨΑΡΙ 6.97€
RAST F165 - (F-2 ΓΑΛΑ ΒΡΑΣΜΕΝΟ) 6.97€
RAST F166 - ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ 6.97€
RAST F167 - ΓΑΛΑ ΜΗΤΡΙΚΟ 6.97€
RAST F168 - ΓΙΑΟΥΡΤΙ 6.97€
RAST F169 - KEFIR 6.97€
RAST F170 - ΤΥΡΙ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ 6.97€
RAST F171 - ΤΥΡΙ ΠΡΟΒΕΙΟ 6.97€
RAST F172 - ΤΥΡΙ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 6.97€
RAST F173 - VENISON 6.97€
RAST F174 - ΚΑΠΡΟΣ ΑΓΡΙΟΣ 6.97€
RAST F175 - ΛΟΥΤΣΟΣ ΨΑΡΙ 6.97€
RAST F176 - ΚΥΠΡΙΝΟΣ ΨΑΡΙ 6.97€
RAST F177 - MACKEREL 6.97€
RAST F178 - ΑΝΤΖΟΥΓΙΑ 6.97€
RAST F179 - ΣΑΡΔΕΛΑ 6.97€
RAST F180 - (F-152 ΓΛΩΣΣΑ ΨΑΡΙ) 6.97€
RAST F181 - (F-135 ΚΑΛΑΜΑΡΙ - ΣΟΥΠΙΑ) 6.97€
RAST F182 - ΧΑΡΟΥΠΙΑ 6.97€
RAST F183 - ΒΕΡΥΚΟΚΚΟ 6.97€
RAST F184 - BILBERY 6.97€
RAST F185 - ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ 6.97€
RAST F186 - RASPBERRY 6.97€
RAST F187 - (F-402 ΣΥΚΟ) 6.97€
RAST F188 - ΣΤΑΦΙΔΑ 6.97€
RAST F189 - CRANBERRY 6.97€
RAST F190 - ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ 6.97€
RAST F191 - ΣΤΡΕΙΔΙ 6.97€
RAST F192 - CHINESE CABAYE 6.97€
RAST F193 - ΜΑΡΑΘΟΣ 6.97€
RAST F194 - BORECOLE 6.97€
RAST F195 - ΡΑΠΑΝΟ 6.97€
RAST F196 - (F-195 ΡΑΠΑΝΟ ΓΙΓΑΣ) 6.97€
RAST F197 - ΒΛΑΣΤΑΡΙ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 6.97€
RAST F198 - ΜΥΑΛΑ 6.97€
RAST F201 - ΕΛΑΙΟΚΑΡΥΟ 6.97€
RAST F202 - ΚΑΣΙΟΥΣ 6.97€
RAST F203 - ΦΥΣΤΙΚΙ (F13) 6.97€
RAST F204 - ΠΕΣΤΡΟΦΑ 6.97€
RAST F208 - ΛΕΜΟΝΙ 6.97€
RAST F209 - ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ 6.97€
RAST F210 - ΑΝΑΝΑΣ 6.97€
RAST F214 - ΣΠΑΝΑΚΙ 6.97€
RAST F215 - ΜΑΡΟΥΛΙ 6.97€
RAST F216 - CABBAGE 6.97€
RAST F217 - ΛΑΧΑΝΑΚΙ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 6.97€
RAST F221 - ΚΑΦΕΣ 6.97€
RAST F222 - ΤΣΑΙ 6.97€
RAST F224 - ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ 6.97€
RAST F232 - ΟΒΑΛΒΟΥΜΙΝΗ 6.97€
RAST F233 - OVOMUCOID 6.97€
RAST F242 - CHERRY 6.97€
RAST F245 - ΑΥΓΟ 6.97€
RAST F255 - ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ 6.97€
RAST F256 - ΚΑΡΥΔΙ 6.97€
RAST F259 - ΣΤΑΦΥΛΙ 6.97€
RAST F263 - ΑΡΑΚΑΣ 6.97€
RAST F271 - ΑΝΙΘΟΣ 6.97€
RAST F272 - TARAGON 6.97€
RAST F274 - ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΑ 6.97€
RAST F280 - ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 6.97€
RAST F281 - ΚΑΡΥ 6.97€
RAST F284 - ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ 6.97€
RAST F289 - ΧΟΥΡΜΑΣ 6.97€
RAST F291 - (F-61,62 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ) 6.97€
RAST F294 - PASSION FRUIT 6.97€
RAST F299 - ΚΑΣΤΑΝΟ 6.97€
RAST F300 - ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΑΥΡΑ 6.97€
RAST F314 - ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ 6.97€
RAST F315 - ΦΑΣΟΛΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ 6.97€
RAST F400 - FOOD PROFILINE 6.97€
RAST F401 - ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ 6.97€
RAST F402 - ΣΥΚΟ 6.97€
RASTFX1A* - ΤΡΟΦΕΣ1 11.89€
RASTFP2A* - ΤΡΟΦΕΣ2 11.89€
RASTFP3A* - ΤΡΟΦΕΣ3 11.89€
RASTFP5A* - ΤΡΟΦΕΣ5 11.89€
RASTFP6A* - ΤΡΟΦΕΣ6 11.89€
RASTFP7A* - ΤΡΟΦΕΣ7 11.89€
RASTFP8A* - ΤΡΟΦΕΣ8 11.89€
RAST G1 - SWEET VERNAL GRASS 6.97€
RAST G2 - BERMUDA GRASS 6.97€
RAST G3 - ΑΓΡΙΑΔΑ 6.97€
RAST G4 - MEADOW FESCUE GRASS 6.97€
RAST G5 - PERENNIAL RYE GRASS 6.97€
RAST G6 - TIMOTHY GRASS 6.97€
RAST G7 - ΚΑΛΑΜΙ 6.97€
RAST G8 - JUNE GRASS 6.97€
RAST G9 - RED TOP GRASS 6.97€
RAST G10 - JOHNSON GRASS 6.97€
RAST G11 - BROME GRASS 6.97€
RAST G12 - ΧΟΡΤΟ ΣΙΚΑΛΗΣ 6.97€
RAST G13 - ΓΚΑΖΟΝ 6.97€
RAST G14 - ΒΡΩΜΗ (ΧΛΟΗ) 6.97€
RAST G15 - ΒΡΩΜΗ (ΧΟΡΤΟ) 6.97€
RAST G16 - MEADOW FOXTAIL GRASS 6.97€
RAST G17 - BAHIA GRASS 6.97€
RAST G18 - ΚΡΙΘΑΡΙ ΓΡΑΣΙΔΙ 6.97€
RAST G20 - ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΦΥΤΟ 6.97€
RAST G21 - COUCH, TWICH GRASS 6.97€
RAST G22 - OAT TAIL GRASS 6.97€
RAST G70 - WHILD RYE GRASS 6.97€
RAST G71 - CANARY GRASS 6.97€
RAST G72 - KNOTGRASS 6.97€
RAST G400 - GRASS PROFILINE 6.97€
RASTGX1A* - ΧΟΡΤΑ 11.89€
RASTGP2A* - ΧΟΡΤΑ 11.89€
RAST G-MIX GRASS/GP3A* - ΧΟΡΤΑ 11.89€
RAST H1 - ΣΚΟΝΗ ΣΠΙΤΙΟΥ GREER 6.97€
RAST H2 - ΣΚΟΝΗ ΣΠΙΤΙΟΥ HOLLISTER STIER 6.97€
RAST H2 - ΣΚΟΝΗ ΣΠΙΤΙΟΥ HOLLISTER STIER 6.97€
RAST H3 - ΣΚΟΝΗ ΣΠΙΤΙΟΥ BENCARD 6.97€
RAST H4 - ΣΚΟΝΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ALLERGOPHARMA 6.97€
RAST H5 - ΣΚΟΝΗ ΣΠΙΤΙΟΥ # 6.97€
RAST H6 - ΣΚΟΝΗ ΣΠΙΤΙΟΥ JAPAN 6.97€
RASTHX2A* - ΣΚΟΝΕΣ1 8.92€
RAST I1 - ΜΕΛΙΣΣΑ 6.97€
RAST I2 - ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΑ 6.97€
RAST I3 - ΣΦΗΚΑ 6.97€
RAST I4 - ΣΦΗΚΑ (Ι3) PAPERWASP 6.97€
RAST I5 - ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΑ (Ι2) YELLOW HORNET 6.97€
RAST I6 - ΚΑΤΣΑΡΙΔΑ 6.97€
RAST I8 - ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΡΑΣ 6.97€
RAST I9 - ΣΚΑΘΑΡΙ ΡΥΖΙΟΥ 6.97€
RAST I15 - MUSCA DOMESTICA 6.97€
RAST I70 - ΜΥΡΜΗΓΚΙ 6.97€
RAST I71 - ΣΚΝΙΠΑ-ΚΟΥΝΟΥΠΙ 6.97€
RAST I72 - ΣΚΝΙΠΑ ΠΡΑΣΙΝΗ 6.97€
RAST I73 - CHIRONOMUS PLUMOSUS 6.97€
RAST I74 - ΨΥΛΛΟΣ 6.97€
RAST I75 - ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΦΗΚΑ (Ι3) 6.97€
RAST IP1A* - ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΑ1 6.97€
RAST I201 - (HORSE FLY) 6.97€
RAST I203 - (MEDITERRANEAN FLOUR MOTH) 6.97€
RAST Κ1 - APYCLAN 6.97€
RAST Κ2 - ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 6.97€
RAST Κ3 - (Κ-2 ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 100%) 6.97€
RAST Κ4 - ΣΚΟΝΗ ΑΛΩΝΙΣΜΑΤΟΣ 6.97€
RAST Κ5 - ΛΙΝΑΡΙ 6.97€
RAST Κ7 - ΣΚΟΝΗ ΣΑΝΟΥ 6.97€
RAST Κ8 - ΛΥΚΙΣΚΟΣ 6.97€
RAST Κ13 - JUTE 6.97€
RAST Κ14 - KAROK 6.97€
RAST Κ15 - ΡΑΙΓΙΟΝ 6.97€
RAST Κ16 - (Κ-5 ΛΙΝΑΡΙ) 6.97€
RAST Κ17 - ΝΑΥΛΟΝ 6.97€
RAST Κ20 - ΜΑΛΛΙ 6.97€
RAST Κ21 - ΜΑΛΛΙ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ 6.97€
RAST Κ22 - ΤΕΧΝΗΤΟ ΜΕΤΑΞΙ 6.97€
RAST Κ23 - ΑΧΥΡΟΣΚΟΝΗ 6.97€
RAST Κ24 - ΣΚΟΝΗ ΚΑΠΝΟΥ 6.97€
RAST Κ25 - ΤΕΡΙΛΕΝ 6.97€
RAST Κ26 - ΣΚΟΝΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ 6.97€
RAST Κ31 - MAPLE 6.97€
RAST Κ34 - ΣΤΑΧΤΗ 6.97€
RAST Κ36 - ΠΕΥΚΟ 6.97€
RAST Κ44 - ΕΛΑΤΙ 6.97€
RAST Κ50 - ΜΑΛΛΙ ΛΙΠΑΡΟ 6.97€
RAST Κ72 - ISPAGHULA 6.97€
RAST Κ73 - ΑΓΡΙΟ ΜΕΤΑΞΙ 6.97€
RAST Κ74 - ΜΕΤΑΞΙ 6.97€
RAST Κ75 - ΙΣΟΚΥΑΝΙΟΥΧΑ TDI 6.97€
RAST Κ76 - ΙΣΟΚΥΑΝΙΟΥΧΑ MDI 6.97€
RAST Κ77 - ΙΣΟΚΥΑΝΙΟΥΧΑ HDI 6.97€
RAST Κ78 - ΕΘΥΛΕΝΟΞΥΔΙΟ 6.97€
RAST Κ80 - ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ/ΦΟΡΜΑΛΙΝΗ 6.97€
RAST Κ81 - FICUS SPP. 6.97€
RAST Κ82 - LATEX 6.97€
RAST Κ83 - ΚΟΚΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 6.97€
RAST Κ84 - ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ 6.97€
RAST Κ85 - (ΧΛΩΡΑΜΙΝΗ Τ) 6.97€
RAST Κ86 - ΤΡΙΜΕΛΙΤΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ 6.97€
RAST Κ87 - Α-ΑΜΥΛΑΣΗ 6.97€
RAST Κ88 - Α-ΑΜΥΛΑΣΗ BACTERIAL 6.97€
RAST Κ93 - ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ 6.97€
RAST Κ95 - ΠΑΠΑΓΙΑ 6.97€
RAST Κ97 - ΑΛΚΑΛΑΣΗ 6.97€
RAST Κ205 - ΑΛΚΑΛΑΣΗ 6.97€
RAST Κ206 - SUBTILICIN 6.97€
RAST Κ210 - ΜΑΛΕΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ 6.97€
RAST Κ213 - ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΦΘΑΛΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ 6.97€
RAST Κ241 - ΣΚΟΝΗ ΚΑΠΝΩΝ 6.97€
RAST Κ241 - ΣΚΟΝΗ ΚΑΠΝΩΝ 6.97€
RAST Κ300 - ΛΙΠΑΣΗ 6.97€
RAST Κ301 - ΑΛΕΥΡΙ 6.97€
RAST Κ302 - ΠΗΚΤΙΝΑΣΗ 6.97€
RAST Κ303 - ΠΡΩΤΕΑΣΗ 6.97€
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IGE ( RAST ) 6.97€
RAST M1 - PENICILLIUM NOTATUM 6.97€
RAST M2 - CLADOSPORIUM HERBARUM 6.97€
RAST M3 - ASPERGILLUS FUMIGATUS 6.97€
RAST M4 - MUCOR RACEMOSUS 6.97€
RAST M5 - CANDIDA APLPICANS 6.97€
RAST M6 - ALTENARIA TENUIS 6.97€
RAST M7 - BOTRYTIS CINEREA 6.97€
RAST M8 - HELMINTHOSPORIUM HALODES 6.97€
RAST M9 - FUSSARIUM MONILIFORME 6.97€
RAST M10 - STEMPHYLIUM BOTRYOSUM 6.97€
RAST M11 - RHIZOPUS NIGRICANS 6.97€
RAST M12 - AUEROBASIDIUM PULLULANS 6.97€
RAST M13 - PHOMA BETAE 6.97€
RAST M14 - EPICOCCUM PURPURASCENS 6.97€
RAST M15 - TRICHODERMA VIRIDE 6.97€
RAST M16 - CURVULARIA LUNATA 6.97€
RAST M17 - CLADOSPORIUM FULVIUM 6.97€
RAST M18 - FUSARIUM CULMORUM 6.97€
RAST M19 - ASPERGILLUS VERSICOLOR 6.97€
RAST M20 - MUCOR MUCEDO 6.97€
RAST M21 - ASPERRGILLUS CLAVATUS 6.97€
RAST M23 - NEUROSPORA SITOPHILA 6.97€
RAST M24 - PAECILOMYCES SP 6.97€
RAST M27 - PENICCILIUM COMMUNE 6.97€
RAST M70 - PITYROSPORIUM ORBICULARE 6.97€
RAST M202 - CHEFALOSPORIUM ACREMONIUM 6.97€
RAST M205 - TRICHOPHYTON 6.97€
RAST M207 - ASPERRGILLUS NIGER 6.97€
RAST M300 - EUROTIUM 6.97€
RASTMX1A* - ΜΥΚΗΤΕΣ1 11.89€
RASTGP2A* - ΜΥΚΗΤΕΣ2 11.89€
RAST F237 - ΒΕΡΥΚΟΚΟ 6.97€
RAST P1 - ASCARIS 6.97€
RAST P2 - ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΣ 6.97€
RAST P3 - ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ 6.97€
RAST P4 - ANISAKIS VARVAE 6.97€
RAST S1 - (ΑΝΙΘΟΣ - ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΣ) 6.97€
RAST S2 - ΞΥΣΤΑΡΙ 6.97€
RAST S3 - ΚΥΜΙΝΟ 6.97€
RAST S4 - ΦΥΛΛΟ ΔΑΦΝΗ 6.97€
RAST S5 - ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 6.97€
RAST S6 - ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΟ 6.97€
RAST S7 - ΠΙΠΕΡΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΟ 6.97€
RAST S8 - (F-97 ΧΑΜΟΜΗΛΙ) 6.97€
RAST S12 - ΒΑΝΙΛΙΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΟ 6.97€
RAST S13 - CORIANDER 6.97€
RAST S14 - MANJORAM 6.97€
RAST S15 - ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΟ 6.97€
RAST S16 - ΘΥΜΑΡΙ 6.97€
RAST T1 - ΣΦΟΝΤΑΜΙ 6.97€
RAST Τ2 - ΚΛΗΘΡΑ 6.97€
RAST Τ3 - ΣΗΜΥΔΑ 6.97€
RAST Τ4 - ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ 6.97€
RAST Τ5 - ΟΞΙΑ 6.97€
RAST Τ6 - ΚΕΔΡΟΣ (Τ7) 6.97€
RAST Τ7 - ΒΑΛΑΝΙΔΙΑ 6.97€
RAST Τ8 - ΦΤΕΛΙΑ 6.97€
RAST Τ9 - ΕΛΙΑ 6.97€
RAST Τ10 - ΚΑΡΥΔΙΑ 6.97€
RAST Τ11 - ΣΥΚΟΜΟΥΡΙΑ 6.97€
RAST Τ12 - ΙΤΙΑ 6.97€
RAST Τ13 - ΓΙΑΣΕΜΙ 6.97€
RAST Τ14 - ΛΕΥΚΑ 6.97€
RAST Τ15 - ΜΕΛΙΑ 6.97€
RAST Τ16 - ΠΕΥΚΟ ΛΕΥΚΟ 6.97€
RAST Τ17 - ΚΕΔΡΟΣ 6.97€
RAST Τ18 - ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 6.97€
RAST Τ19 - ΑΚΑΚΙΑ 6.97€
RAST Τ20 - ΘΑΜΝΟΣ ΜΕΞΙΚΟΥ 6.97€
RAST Τ21 - MELALEUCA 6.97€
RAST Τ22 - PECAN 6.97€
RAST Τ23 - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 6.97€
RAST Τ24 - (Τ-17 ΚΕΔΡΟΣ) 6.97€
RAST Τ26 - ΚΟΥΦΟΞΥΛΙΑ 6.97€
RAST Τ27 - ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ 6.97€
RAST Τ28 - ΨΕΥΤΟΑΚΑΚΙΑ 6.97€
RAST Τ29 - ΚΕΡΑΣΙΑ 6.97€
RAST Τ34 - ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ 6.97€
RAST Τ35 - ΕΛΑΤΟΣ 6.97€
RAST Τ70 - ΜΟΥΡΙΑ 6.97€
RAST Τ72 - ΦΟΙΝΙΚΑΣ 6.97€
RAST Τ73 - ΠΕΥΚΟ 6.97€
RAST Τ77 - ΒΑΛΑΝΙΔΙΑ (Τ7) 6.97€
RAST Τ80 - ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 6.97€
RAST Τ209 - HORN BEAM 6.97€
RAST Τ400 - TREE PROFILINE 6.97€
RAST Τ401 - BRAZILIAN PAPETREE 6.97€
RASTTP1A* - ΔΕΝΔΡΑ1 6.97€
RASTTP2A* - ΔΕΝΔΡΑ2 6.97€
RASTTP3A* - ΔΕΝΔΡΑ3 6.97€
RASTTP4A* - ΔΕΝΔΡΑ4 6.97€
RASTTP5A* - ΔΕΝΔΡΑ5 6.97€
RASTTP6A* - ΔΕΝΔΡΑ6 6.97€
RASTTP7A* - ΔΕΝΔΡΑ7 6.97€
RASTTP9A* - ΔΕΝΔΡΑ9 6.97€
RAST W1 - ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΟ 6.97€
RAST W2 - WESTERN RAGWEED 6.97€
RAST W3 - GIANT RAGWEED 6.97€
RAST W4 - FALSE RAGWEED 6.97€
RAST W5 - ΑΨΙΘΙΟ 6.97€
RAST W6 - ΑΓΡΙΑΔΑ 6.97€
RAST W7 - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 6.97€
RAST W8 - ΠΙΚΡΑΛΙΔΑ 6.97€
RAST W9 - ENGLISH PLANTAIN 6.97€
RAST W10 - ΧΗΝΟΠΟΔΙΟ 6.97€
RAST W11 - ΓΑΙΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟ 6.97€
RAST W12 - GOLDENROD 6.97€
RAST W13 - COCKLEBUR 6.97€
RAST W14 - ΒΛΗΤΑ 6.97€
RAST W15 - SCALE 6.97€
RAST W16 - ROUGH MARSH ELDER 6.97€
RAST W17 - FIREBUSH 6.97€
RAST W18 - SHEEP SORREL 6.97€
RAST W19 - ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ 6.97€
RAST W20 - ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ 6.97€
RAST W21 - PARIENTARIA JUDAICA 6.97€
RAST W22 - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ 6.97€
RAST W23 - ΝΤΑΛΙΑ 6.97€
RAST W25 - ΧΑΜΟΜΗΛΙ 6.97€
RAST W26 - ΜΑΝΟΥΣΑΚΙ 6.97€
RAST W28 - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 6.97€
RAST W29 - ΗΛΙΟΣ ΦΥΤΟ 6.97€
RAST W30 - ΤΟΥΛΙΠΑ 6.97€
RAST W31 - ΡΕΙΚΙ 6.97€
RAST W34 - ΤΡΙΦΥΛΛΙ 6.97€
RAST W35 - ΓΕΡΑΝΙ 6.97€
RAST W38 - ΒΑΛΤΟΣ 6.97€
RAST W39 - ΛΟΥΠΙΝΙΑ 6.97€
RAST W40 - ΥΑΚΙΝΘΟΣ 6.97€
RAST W42 - ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ 6.97€
RAST W43 - ΥΒΙΣΚΟΣ 6.97€
RAST W90 - ΑΓΡΙΟΚΛΙΜΑ 6.97€
RAST W203 - ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ (W20) 6.97€
RAST W400 - WEED PROFILINE 6.97€
RAST W X 3 11.89€
RASTWP1A* - ΒΟΤΑΝΑ1 11.89€
RASTWP2A* - ΒΟΤΑΝΑ2 11.89€
RASTWP3A* - ΒΟΤΑΝΑ3 11.89€
RAST EP70 - ΜΙΓΜΑ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ 11.89€
RAST EP71 - MΙΓΜΑ ΦΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΤΗΝΑ ΦΑΡΜΑΣ 8.92€
RAST EP72 - MΙΓΜΑ ΦΤΕΡΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 8.92€
RAST F140 - ΜΑΥΡΗ ΕΛΙΑ 6.97€
RAST E1 - CAP 9.70€
RAST E2 - CAP 9.70€
RAST E5 - CAP 9.70€
RAST C1 - CAP 9.70€
RAST C2 - CAP 9.70€
RAST C5 - CAP 9.70€
RAST C6 - CAP 9.70€
RAST H1 - CAP 9.70€
RAST H2 - CAP 9.70€
RAST D1 - CAP 9.70€
RAST D2 - CAP 9.70€
RAST D3 - CAP 9.70€
RAST A1 -METALS 6.97€
RAST T32 -ORANGE TREE 6.97€
RAST D70 - CAP 9.70€
RAST I1 - CAP 9.70€
RAST I2 - CAP 9.70€
RAST I3 - CAP 9.70€
RAST I4 - CAP 9.70€
RAST I6 - CAP 9.70€
RAST I8 - CAP 9.70€
RAST I71 - CAP 9.70€
RAST I75 - CAP 9.70€
RAST G1 - CAP 9.70€
RAST G2 - CAP 9.70€
RAST G3 - CAP 9.70€
RAST G5 - CAP 9.70€
RAST G6 - CAP 9.70€
RAST G12 - CAP 9.70€
RAST W6 - CAP 9.70€
RAST W19 - CAP 9.70€
RAST W20 - CAP 9.70€
RAST W21 - CAP 9.70€
RAST T9 - CAP 9.70€
RAST T11 - CAP 9.70€
RAST T14 - CAP 9.70€
RAST T16 - CAP 9.70€
RAST T23 - CAP 9.70€
RAST M1 - CAP 9.70€
RAST M2 - CAP 9.70€
RAST M3 - CAP 9.70€
RAST M4 - CAP 9.70€
RAST M5 - CAP 9.70€
RAST M6 - CAP 9.70€
RAST P2 - CAP 9.70€
RAST K82 - CAP 9.70€
RAST K74 - CAP 9.70€
RAST F1 - CAP 9.70€
RAST F2 - CAP 9.70€
RAST F3 - CAP 9.70€
RAST F4 - CAP 9.70€
RAST F13 - CAP 9.70€
RAST F17 - CAP 9.70€
RAST F20 - CAP 9.70€
RAST F49 - CAP 9.70€
RAST F75 - CAP 9.70€
RAST F76 - CAP 9.70€
RAST F77 - CAP 9.70€
RAST F78 - CAP 9.70€
RAST F92 - CAP 9.70€
RAST F93 - CAP 9.70€
RAST F221 - CAP 9.70€
RAST F222 - CAP 9.70€
RAST F247 - CAP 9.70€
RAST F300 - CAP 9.70€
RAST F325 - CAP 9.70€
RAST RC7 CEFACLOR - CAP 9.70€
RAST M25 - PENICILLIUM BREVICOMPACTUM 6.97€
RAST M26 - PENICILLIUM CITRINUM 6.97€
RAST M22 - MUCOR SPINOSUS 6.97€
RAST M29 - ASPERGILLUS REPENS 6.97€
RAST M33 - ASPERGILLUS NIGER 6.97€
RAST F212 - MUSHROOM 6.97€
RAST F141 - CORN 6.97€
RAST F235 - ΦΑΚΕΣ 6.97€
RAST F244-CUCUMBER 6.97€
RAST F260- BROCCOLI 6.97€
RAST F262- EGGPLANT 6.97€
RAST F277-DILL 6.97€
RAST F207- CLAM 6.97€
RASTFP1A* - ΜΕΙΓΜΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 11.89€
RAST Ρ1-ΑΣΚΑΡΙΔΑ 6.97€
RAST Ρ2-ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟ 6.97€
RAST C200 6.97€
RAST F336 6.97€
RAST F220 6.97€
RAST Κ1 - APYCLAN 6.97€
RAST 237 - APRICOT 6.97€
RAST GP4 (ΜΙΓΜΑ ΓΡΑΣΙΔΙΩΝ) 6.97€

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

TEST ΠΑΠ 15.00€
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ 10.50€
TEST ΠΑΠ ΥΓΡΗΣ ΦΥΣΗΣ (THIN PREP) 20.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΥΣΤΕΡΟΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΙΟΥΣΑ ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΑ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ Ν.Ο.Κ. 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ FACE 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ (F+Ρ) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΩΠΙΑΙΩΝ ΚΟΛΠΩΝ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΛΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ & ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΟΜΑ 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΣ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΩΓΩΝΟΡΙΝΙΚΗΣ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΡΙΝΟΣ (Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΡΑΡΙΝΙΩΝ ΚΟΛΠΩΝ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΓΜΟΡΕΙΩΝ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕ ΒΑΡΙΟΥΧΟ ΥΠΟΚΛΥΣΜΟ 6.00€
ΠΥΕΟΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΚΚΡΙΤΙΚΗ ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΑ 6.00€
ΑΝΙΟΥΣΑ ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΑ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΘΕΣΗ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΗΠΑΤΟΣ ΑΠΛΗ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ (FACE) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ (PROFIL) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ (F+P) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. (F+Ρ) 3/4 ΑΡ.ΔΕΞ 16.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. (F+Ρ) ΚΑΜΨΗ/ΕΚΤΑΣΗ 16.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. (Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. (Ρ) ΚΑΜΨΗ/ΕΚΤΑΣΗ 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΝΑΘΟΥ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΚΟΓΧΙΚΗ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣΤΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ SHCULLER ΑΜΦΩ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΛΙΘΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ STENVERS 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΔΕΝΟΕΙΔΩΝ ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΕΩΝ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΛΕΚΑΡΔΙΑΣ 6.00€
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ F-P 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ (Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ F 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΗΜΙΘΩΡΑΚΙΟΥ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΕΡΝΟΥ (F+Ρ) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΕΡΝΟΥ - ΞΙΦΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΡΝΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΣΤΕΡΝΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΕΥΡΩΝ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΕΥΡΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΕΥΡΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΕΥΡΩΝ ΔΕΞΙΑ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΕΥΡΩΝ ΔΕΞΙΑ ΛΟΞΕΣ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ (F+P) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. (Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. (F+Ρ) 16.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ.(F) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. (Ρ) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ (ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΩΝ ΑΜΦΩ (F) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΩΜΩΝ ΑΜΦΩ (F+Ρ) 16.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΦΤΕΡΝΑΣ F+PR 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΩΜΟΥ (F+P) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΩΜΟΥ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΩΜΟΥ (F+P) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΩΜΟΥ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΩΜΟΥ (F) ΣΕ ΕΣΩ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗ 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ (Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ (Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΛΕΙΔΑΣ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΛΕΙΔΑΣ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΑΜΦΩ 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ (F+Ρ) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ (F+P) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ (F+P) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ (F+P) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΓΚΩΝΟΣ (F+P) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΓΚΩΝΟΣ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΓΚΩΝΟΣ (Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΑΓΚΩΝΟΣ (F+P) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΑΓΚΩΝΟΣ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΑΓΚΩΝΟΣ (P) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΑΜΦΩ (F+Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΑΜΦΩ (F) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΑΜΦΩ (F) ΛΟΞΗ 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ (F+Ρ) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ (Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ (F+Ρ) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ (F+Ρ) + 3/4 ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ 13.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ (Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΜΦΩ ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ (F+P) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΜΦΩ ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ (F+Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ (F+P) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΞΙΑΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ (F+P) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΞΙΑΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. (F+Ρ) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. (Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. (F+P) ΚΑΜΨΗ-ΕΚΤΑΣΗ 16.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. (F) & 3/4 ΑΡ.ΔΕΞ 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. (P) ΚΑΜΨΗ-ΕΚΤΑΣΗ 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΦΙΠΠΙΟΥ (F+Ρ) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΦΙΠΠΙΟΥ (Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ - ΙΣΧΙΩΝ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ - ΙΣΧΙΩΝ (F+PR) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΩΝ ΑΜΦΩ (F+P) 16.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΩΝ ΑΜΦΩ (F) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΙΩΝ ΑΜΦΩ (Ρ) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΙΣΧΙΟΥ (F+Ρ) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΙΣΧΙΟΥ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΙΣΧΙΟΥ (Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΙΣΧΙΟΥ (F+Ρ) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΙΣΧΙΟΥ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΙΣΧΙΟΥ (Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΜΦΩ (F) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΚΚΥΓΟΣ (F+Ρ) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΚΚΥΓΟΣ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΚΚΥΓΟΣ (Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΟΚΟΚΚΥΓΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ (F+P) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΟΚΟΚΚΥΓΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. (P) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΑΜΦΩ (F+P) 16.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ (F+Ρ) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ (P) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ (F+Ρ) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ (P) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΩΝ ΑΜΦΩ (F+P) 16.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΩΝ ΑΜΦΩ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΩΝ ΑΜΦΩ (Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ (F+P) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ (Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ (F+P) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ (Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΩΝ ΑΜΦΩ ΚΑΤ' ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΤ' ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΩΝ ΑΜΦΩ (F+Ρ) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΩΝ ΑΜΦΩ (Ρ) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ (F+Ρ) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ (Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ (F+Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ (Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΝΗΜΩΝ ΑΜΦΩ (F+Ρ) 16.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΝΗΜΩΝ ΑΜΦΩ (F) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΝΗΜΗΣ (F+Ρ) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΝΗΜΗΣ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΝΗΜΗΣ (Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΝΗΜΗΣ (F+P) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΝΗΜΗΣ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΝΗΜΗΣ (P) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΜΦΩ ΑΚΡΩΝ ΠΟΔΩΝ (F+P) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΜΦΩ ΑΚΡΩΝ ΠΟΔΩΝ (F) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ (F+P) 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ (F+Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ (F+Ρ) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ (F) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΤΕΡΝΩΝ ΑΜΦΩ 10.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΠΤΕΡΝΑΣ 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΠΤΕΡΝΑΣ (F & PR) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ (P) 6.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ (P) 6.00€

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜ/ΦΟΣ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΟΦΥΣΕΩΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΦΥΡΟΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΛΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΣΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΛΙΘΟΕΙΔΩΝ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΩΝ ΚΟΛΠΩΝ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ - ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΙΓΜΟΡΕΙΩΝ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΟΓΝΑΘΙΟΥ ΧΩΡΑΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΩΤΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΝΩΝ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΩΤΙΔΩΝ - ΤΡΑΧΗΛΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΑΣΕΩΣ ΚΡΑΝΙΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΛΕΙΔΙΩΝ ΒΟΘΡΩΝ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΕΡΚΛΕΙΔΙΑΣ ΧΩΡΑΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΕΡΝΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣΤΟΕΙΔΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟ-ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΦΥΟΙΕΡΑΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΟΚΟΚΚΥΓΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ & ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ 91.00€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ & ΟΠΙΣΘ/ΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 91.00€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ & ΟΠΙΣΘ/ΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 136.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΝΤΕΡΟΚΛΥΣΗ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΦΡΩΝ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΦΡΩΝ & ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΗΠΑΤΟΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤ' ΩΜΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΑΤ' ΩΜΟΥ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΤ' ΩΜΟΥ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΩΜΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΩΜΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΜΑΣΧΑΛΗΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΜΑΣΧΑΛΗΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΓΚΩΝΟΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΑΓΚΩΝΟΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΑΜΦΩ 91.00€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΑΡΠΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΚΑΡΠΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ & ΙΣΧΙΩΝ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ & ΜΗΡΙΑΙΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤ' ΙΣΧΙΩΝ ΑΜΦΩ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΦΙΠΠΙΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΛΑΓΟΝΙΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΛΑΓΟΝΙΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΚΚΥΓΟΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΧΕΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΗΡΟΒΟΥΒΩΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΛΟΥΤΩΝ ΑΜΦΩ 91.00€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩ ΗΜΙΣΕΩΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΜΗΡΩΝ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΜΗΡΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΜΗΡΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΟΝΑΤΩΝ ΑΜΦΩ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΩΝ ΑΜΦΩ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΙΓΝΥΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΝΗΜΩΝ ΑΜΦΩ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΝΗΜΗΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΝΗΜΗΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΩΝ ΑΜΦΩ 91.00€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ & ΤΑΡΣΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ & ΤΑΡΣΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ ΠΟΔΩΝ ΑΜΦΩ 91.00€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΟΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΟΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΤΑΡΣΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΤΑΡΣΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΠΤΕΡΝΑΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΛΙΘΟΕΙΔΩΝ 3D 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ 3D 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΦΑΡΥΓΓΟΣ 3D 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 45.50€
ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ 45.50€

MRI

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ & ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ 206.64€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΥΠΟΦΥΣΕΩΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΓΕΦΥΡΟΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΛΙΘΟΕΙΔΩΝ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΒΑΣΕΩΣ ΚΡΑΝΙΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΩΝ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΛΑΡΥΓΓΟΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΠΑΡΩΤΙΔΩΝ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΑΣ ΠΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΕΣΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΛΙΘΟΕΙΔΩΝ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΣΦΗΝΟΕΙΔΟΥΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΤΡΑΧΗΛΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΤΡΑΧΗΛΟΥ / ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΤΡΑΧΗΛΟΥ & ΑΝΩ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ 206.64€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΤΡΑΧΗΛΟΥ & ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ 206.64€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ & ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. 206.64€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. 206.64€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΟΣΦΥΟΙΕΡΑΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΙΕΡΑΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΙΕΡΟΚΟΚΚΥΓΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΙΕΡΟΚΟΚΚΥΓΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. ΚΑΙ ΠΕΡΙΝΕΟΥ 206.64€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΟΙΕΡΑΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. 309.96€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΘΩΡΑΚΟΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΡΑΧΕΩΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΗΜΙΘΩΡΑΚΙΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΟΥ ΗΜΙΘΩΡΑΚΙΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΣΤΕΡΝΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΣΤΕΡΝΟΚΛΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΡΝΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΑΣ ΣΤΕΡΝΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΥΠΕΡΚΛΕΙΔΙΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΜΑΣΤΩΝ ΑΜΦΩ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΝΙΟΥΣΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΝΙΟΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΚΑΡΔΙΑΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΩΜΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΟΥ ΩΜΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΑΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΑΣ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΩΝ ΑΜΦΩ 206.64€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΟΥ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΓΚΩΝΟΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΟΥ ΑΓΚΩΝΟΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΑΡΠΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΟΥ ΚΑΡΠΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΚΡΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΑΜΦΩ 206.64€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΑΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΑΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ 206.64€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΕΝΤΕΡΟΚΛΥΣΗ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΠΤΕΡΝΗΣ ΑΡ. 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΠΤΕΡΝΗΣ ΔΕ. 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΗΠΑΤΟΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΝΕΦΡΩΝ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΝΕΦΡΩΝ & ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΟΥ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΜΥΩΝ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΟΡΘΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΠΡΩΚΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΟΣΧΕΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΟΠΙΣΘΟΠΛΑΓΙΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΛΕΚΑΝΗΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΛΕΚΑΝΗΣ & ΙΣΧΙΩΝ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΛΕΚΑΝΗΣ & ΙΣΧΙΩΝ & ΙΕΡΟΚΟΚΚΥΓΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. 206.64€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΙΣΧΙΩΝ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΚΟΚΚΥΓΟΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΦΙΠΠΙΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΜΗΡΟΒΟΥΒΩΝΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΑΣ ΜΗΡΟΒΟΥΒΩΝΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΓΛΟΥΤΩΝ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΓΛΟΥΤΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΟΥ ΓΛΟΥΤΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΜΗΡΩΝ ΑΜΦΩ 206.64€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΜΗΡΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΟΥ ΜΗΡΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΓΟΝΑΤΩΝ ΑΜΦΩ 206.64€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΚΝΗΜΩΝ ΑΜΦΩ 206.64€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΝΗΜΗΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΑΣ ΚΝΗΜΗΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΓΝΑΘΟΥ-ΚΡΟΤΟΓΝΑΘΙΚΩΝ ΔΙΑΒΡ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΑΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΑΣ ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΑΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΤΑΡΣΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΟΥ ΤΑΡΣΟΥ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΑΜΦΩ 206.64€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΟΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΟΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI) ΔΕΞΙΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ 103.32€

MRA

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (MRA) ΤΡΑΧΗΛΟΥ 136.01€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (MRA) ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 136.01€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (MRA) ΤΡΑΧΗΛΟΥ & ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 206.64€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (MRA) ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ 136.01€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (MRA) ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 134.89€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (MRA) ΑΡΤΗΡΙΩΝ Κ.ΑΚΡΩΝ 134.89€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (MRA) ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΜΦΩ 134.89€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (MRA) ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ 134.89€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (MRA) ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ & ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ 206.64€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (MRA) ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 134.89€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (MRA) ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 134.89€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (MRA) ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 103.32€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (MRA) ΘΩΡΑΚΟΣ 134.89€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (MRA) ΗΠΑΤΟΣ 134.89€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (MRA) ΝΕΦΡΩΝ 136.01€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (MRA) ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 136.01€
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (MRA) ΙΓΝΥΑΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 136.01€
ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΠΑΓΚΡΕΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (MRCP) 103.32€

ΥΠΕΡΗΧΟΙ

FNA ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟ U/S 10.00€
FNA ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΜΑΣΤΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΑΡΩΤΙΔΩΝ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΥΠΕΡΚΛΕΙΔΙΩΝ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΑΡΕΙΑΚΗΣ ΧΩΡΑΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΕΞΙΑΣ ΠΑΡΕΙΑΚΗΣ ΧΩΡΑΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΥΗΣΕΩΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΥΗΣΕΩΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΥΗΣΕΩΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 10.00€
DOPPLER ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ 30.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΥΗΣΕΩΣ DOPPLER 25.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΠΛΗΝΟΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΕΞΙΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ Π/Μ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΣΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΡΧΕΩΝ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΥΛΩΡΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ & ΣΠΛΗΝΟΣ 17.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ & ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 17.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ - ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ & ΣΠΛΗΝΟΣ 17.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ - ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ - ΣΠΛΗΝΟΣ & ΝΕΦΡΩΝ 27.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ - ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ & ΝΕΦΡΩΝ 17.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ - ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ & ΚΥΣΤΕΩΣ 27.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΠΛΗΝΟΣ ( ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ ( ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ( ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ -ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ( ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ - ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ & ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 22.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ - ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ & ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 27.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ - ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ - ΠΥΛΑΙΑΣ & ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 27.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ - ΣΠΛΗΝΟΣ - ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ & ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ 32.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ & ΣΠΛΗΝΟΣ 17.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ - ΣΠΛΗΝΟΣ & ΝΕΦΡΩΝ 22.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ & ΝΕΦΡΩΝ 17.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ & ΔΕΞΙΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 17.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ & ΚΥΣΤΕΩΣ 22.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ & ΣΠΛΗΝΟΣ 22.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ & ΚΥΣΤΕΩΣ Π/Μ 27.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ & ΚΥΣΤΕΩΣ 17.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ & ΚΥΣΤΕΩΣ Π/Μ 22.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ & ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ 17.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΝΕΦΡΟΥ & ΣΠΛΗΝΟΣ 17.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ - ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ & ΚΥΣΤΕΩΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΔΙΟΡΘΙΚΟ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΥΣΤΕΩΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΥΣΤΕΩΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ Π/Μ 17.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ - ΚΥΣΤΕΩΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ - ΚΥΣΤΕΩΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ Π/Μ 22.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ - ΣΠΛΗΝΟΣ - ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΚΥΣΤΕΩΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ( ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ ( ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ( ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΕΟΥΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΧΕΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΥΣΤΕΩΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ( ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ ( ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ( ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΔΕΞΙΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΩΟΘΗΚΩΝ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΗΤΡΑΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΗΤΡΑΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΝΔΟΚΟΛΠΙΚΟ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΗΤΡΑΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ - ΜΗΤΡΑΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 17.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ & ΜΗΤΡΑΣ 22.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ - ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ & ΜΗΤΡΑΣ 22.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ - ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ - ΣΠΛΗΝΟΣ & ΜΗΤΡΑΣ 27.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ - ΣΠΛΗΝΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΚΥΣΤΕΩΣ & ΜΗΤΡΑΣ 32.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ & ΜΗΤΡΑΣ 17.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ - ΚΥΣΤΕΩΣ & ΜΗΤΡΑΣ 17.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ - ΜΗΤΡΑΣ =ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΚΥΣΤΕΩΣ Π/Μ 17.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ - ΜΗΤΡΑΣ =ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΚΥΣΤΕΩΣ Π/Μ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΟΛΠΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ( ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ( ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ( ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ ΒΟΥΒΩΝΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ ΜΑΣΧΑΛΗΣ ( ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΩΝ ΑΞΟΝΩΝ( ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΠΙΣΘΟΩΤΙΑΚΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ( ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΧΕΟΥ ( ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΡΧΕΩΝ (ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΕΟΥΣ ( ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ( ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΠΛΗΝΟΠΥΛΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ( ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΠΛΗΝΟΠΥΛΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ ( ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ 27.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ 17.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ ΠΛΗΡΕΣ 37.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΕΞΙΟΥ ΥΠΟΧΟΝΔΡΙΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΙΣΧΙΩΝ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΩΜΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΕΞΙΟΥ ΩΜΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΩΜΟΠΛΑΤΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΕΞΙΑΣ ΩΜΟΠΛΑΤΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ ΑΜΦΩ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΕΞΙΑΣ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΕΞΙΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΕΞΙΟΥ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΕΞΙΑΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΓΚΩΝΟΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΕΞΙΟΥ ΑΓΚΩΝΟΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΕΞΙΑΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΓΛΟΥΤΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΜΗΡΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΕΞΙΟΥ ΜΗΡΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΕΞΙΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΓΟΝΑΤΩΝ ΑΜΦΩ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΕΞΙΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΙΓΝΥΑΚΗΣ ΧΩΡΑΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΙΓΝΥΑΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΩ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΑΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΕΞΙΑΣ ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΑΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΕΞΙΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ - ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ- ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ - ΣΠΛΗΝΟΣ-ΝΕΦΡΩΝ - ΚΥΣΤΕΩΣ(ΠΑΙΔΙΚΟ) 32.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ - ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ- ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ - ΣΠΛΗΝΟΣ-ΝΕΦΡΩΝ 27.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ-ΚΥΣΤΕΩΣ 17.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ-ΣΤΟΜΑΧΟΥ (ΓΟΠ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΟΥ - ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΟΔΟΥΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΥΛΕΑΣ ΦΛΕΒΑΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΥΣΤΕΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ ΧΟΛΗΦΟΡ.ΧΟΛ.ΚΥΣΤΕΩΣ 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΗΤΡΑΣ ΩΟΘΗΚΩΝ ( ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ( ΚΑΤΩ ΑΟΡΤΗ,ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗ, ΠΥΛΑΙΑ ΦΛΕΒΑ ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ( ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ) 10.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑ ΟΥΡΗΣΗ( ΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ) 10.00€

TRIPLEX & ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 12.00€
ΤRIPLEX ΜΕ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 31.72€
ΤRIPLEX ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ & ΣΠΟΝΔ. ΑΡΤΗΡΙΩΝ 42.00€
ΤRIPLEX ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 30.80€
ΤRIPLEX ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ 31.72€
ΤRIPLEX ΗΠΑΤΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ 31.72€
ΤRIPLEX ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 30.80€
ΤRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ ΠΕΟΥΣ 31.72€
ΤRIPLEX ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ 30.80€
ΤRIPLEX ΦΛΕΒΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ 30.80€
ΤRIPLEX ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 30.80€
ΤRIPLEX ΦΛΕΒΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 42.00€
ΤRIPLEX ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 30.80€
ΤRIPLEX ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΦΛΕΒΩΝ 31.72€
ΤRIPLEX ΟΣΧΕΟΥ 30.80€
ΤRIPLEX ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 30.80€
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΦΩ (F+PR) 18.00€
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΦΩ (ΕΝΤΟΠΙΣΤΙΚΗ) 18.00€
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΦΩ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΗ (ΕΝΤΟΠΙΣΤΙΚΗ) 18.00€
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΕΞΙΑ (F+PR) 9.00€
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ AΡΙΣΤΕΡΗ (F+PR) 9.00€
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 9.00€
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (ΕΝΤΟΠΙΣΤΙΚΗ) 9.00€
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΗ (ΕΝΤΟΠΙΣΤΙΚΗ) 9.00€
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΕΞΙΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 9.00€
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΕΞΙΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (ΕΝΤΟΠΙΣΤΙΚΗ) 9.00€
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΕΞΙΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΗ (ΕΝΤΟΠΙΣΤΙΚΗ) 9.00€
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΦΩ (F+PR) 18.00€
ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΜΑΣΤΟΥ 28.00€
ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ 28.00€

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ 5.34€
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ 5.34€
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ 5.34€
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ 5.34€
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ 5.34€
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΤΑ ΔΕΞΙΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ 5.34€
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΤΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 5.34€
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ 5.34€
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΤΑ ΔΕΞΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ 5.34€
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ 5.34€
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΙΚΟΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 5.34€
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΙΚΟΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΔΕΞΙΑ 5.34€
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΙΚΟΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 5.34€
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΙΚΟΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΞΙΑ 5.34€
ΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΔΕΞΙΑ 5.34€
ΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 5.34€
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΔΕΞΙΑ 5.34€
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 5.34€
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ 5.34€
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ 5.34€
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΤΑ ΔΕΞΙΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ 5.34€
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΚΡΟΥ 5.34€
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΩ ΔΕΞΙΟΥ ΑΚΡΟΥ 5.34€
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΚΡΟΥ 5.34€
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΟΥ ΑΚΡΟΥ 5.34€
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 5.34€
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ 5.34€
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΤΑ ΔΕΞΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ 5.34€
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ DESMET 10.00€
ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗ 4.64€
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ 6.04€
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 28.00€
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ 33.60€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΓΓΕΙΩΝ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ 5.80€

ΥΠΕΡΗΧΟΙ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, Μ.Ο.Π, ΒΙΟΨΙΕΣ, ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ, HOTLER

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 0.00€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗΣ 40.60€
TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ 70.00€
ΤRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ & ΑΟΡΤΗΣ 30.80€
ΤRIPLEX ΑΟΡΤΗΣ 42.00€
ΤRIPLEX ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΟΣ 28.00€
DOPPLER ΚΑΡΔΙΑΣ 19.68€
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ 14.00€
HOLTER 24H 14.00€
HOLTER 48H 16.10€
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ 25.33€
ΜΟΠ ΟΜΣΣ 25.33€
ΜΟΠ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΦΩΤΟΝΙΑΚΗ ΑΠΟΡ/ΣΗ DPA 25.33€
ΜΟΠ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 25.33€
ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ 25.33€
ΜΟΠ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 25.33€
ΜΟΠ ΔΕΞΙΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 17.20€
ΜΟΠ ΙΣΧΙΟΥ 26.73€
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΩΟΡΡΗΞΙΑΣ 9.00€
ΒΙΟΨΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 28.00€

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ TC-99 HMPAO 44.99€
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ - ΣΠΛΗΝΟΣ 44.99€
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ TC-99M 34.31€
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ TC-99M MIBI 34.31€
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕΚΕΛΕΙΟΥ ΑΠΟΦΥΣΗΣ (E.MECKEL) 34.31€
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ (ΣΤΑΤΙΚΟ & ΔΥΝΑΜΙΚΟ) ΜΕ Γ'CAMERA 189.41€
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ 44.17€
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ 44.17€
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ DTPA 44.17€
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΛΟΣΩΜΟ DMSA 44.17€
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΛΟΣΩΜΟ ΜΕ ΓΑΛΛΙΟ (GA-67) 44.17€
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΤΩΝ TC-99M 44.17€
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΤΩΝ TC-99M MDP 44.17€
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΤΩΝ ΟΛΟΣΩΜΟ 44.17€
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΦΑΣΕΩΝ 44.17€
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΡΧΕΩΝ 44.17€
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ TC-99 SESTAMIBI 44.17€
ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ DTPA ΜΕ ΚΑΤΟΠΤΡΙΛΗ 44.17€
ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΗΡΕΜΙΑ & ΚΟΠΩΣΗ) 44.17€
ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΑ TC-99M 44.17€
ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 44.17€
ΡΑΔ/ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΑΣΤΡΟ-ΟΙΣ/ΚΟΥ 44.17€
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΩΣΕΩΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΜΕ TC-99M TETROFOSMIN 44.17€
ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 44.17€
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ 20.00€
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ 20.00€
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ 5 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ 18.00€
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ 1 ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ (ΔF508) 35.00€
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΚΕΤΟ 12 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ 340.00€
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ II 70.00€
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΑΙΜΙΑ C677T 70.00€
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΑΙΜΙΑ A1298C 70.00€
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ V G1691A 70.00€
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ME REAL –TIME PCR ΓΙΑ ΗΒV -DNA 120.00€
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ME REAL –TIME PCR ΓΙΑ ΗCV –RNA(ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟ) 140.00€
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ HCV 140.00€

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 15.00€
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 2Δ 15.00€
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΟΥΡΩΝ 3Δ 15.00€
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΤΥΕΛΩΝ 15.00€
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΩΝ 2.61€