Οδηγίες χρήσης προγράμματος*

– Επιλέξτε την εξέταση που σας ενδιαφέρει κάνοντας κλίκ στο κουτακι αρίστερα της κάθε εξετασης.

– Αυτόματα το πρόγραμμα στο πάνω και κάτω αριστερά μέρος της σελίδας θα υπολογίσει το συνολικό κόστος των εξετάσεων που έχετε επιλέξει σε πραγματικό χρόνο (πεδίο “total”).

– Για την ευκολότερη εύρεση της επιθυμούμενης εξέτασης πατήστε ctrl+f για να εμφανιστεί η μπάρα αναζήτησης στο επάνω δεξία σημείο του περιηγητη σας (chrome) ή κατω αριστερα (mozilla).

– Στην συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα της εξέτασης ή μέρος του ονόματος της εξέτασης που σας ενδιαφέρει και περιηγηθείτε στα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τα βελάκια δίπλα στη μπάρα αναζήτησης.

– Στο τέλος πατήστε το κουμπί “εμφάνισε επιλεγμένες εξετάσεις” για να εμφανιστούν στον πίνακα, όλες οι εξετάσεις που έχετε επιλέξει .


IKEN

Αποσυμπίεση καρπιαίου σωλήνα, ομόπλευρα 400€
Αποσυμπίεση καρπιαίου σωλήνα, αμφοτερόπλευρα 700€
Κεφαλαλγία 200€
Επεμβάσεις βλεφάρων ετερόπλευρα 500€
Επεμβάσεις βλεφάρων αμφοτερόπλευρα 800€
Στοματικές και οδοντικές διαταραχές εκτός από εξαγωγές και αποκαταστάσεις, ημερήσια νοσηλεία 150€
Δημιουργία αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας, για αιμοκάθαρση, χωρίς παρεμβολή μοσχεύματος, χωρίς σοβαρές επιπλοκές 450€
Απολίνωση ή/και εκρίζωση φλεβικών κιρσών ομόπλευρα 500€
Απολίνωση ή/και εκρίζωση φλεβικών κιρσών αμφοτερόπλευρα 800€
Ενδαγγειακές επεμβάσεις αποκλεισμού επιπολής φλεβικού δικτύου ομόπλευρα(περιλαμβάνεται απολίνωση ή/και εκρίζωση φλεβικών κιρσών) 1500€
Ενδαγγειακές επεμβάσεις αποκλεισμού επιπολής φλεβικού δικτύου αμφοτερόπλευρα(περιλαμβάνεται απολίνωση ή/και εκρίζωση φλεβικών κιρσών) 2000€
Θωρακικό / προκάρδιο άλγος 300€
Επεμβάσεις ετερόπλευρης βουβωνοκήλης, με τοποθέτηση πλέγματος, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 1400€
Επεμβάσεις αμφοτερόπλευρης βουβωνοκήλης, με τοποθέτηση πλέγματος, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 2000€
Θρομβομένη-ες αιμορροϊδες, διάνοιξη και αφαίρεση θρόμβου-ων 700€
Αιμορροιδεκτομή κατά Milligan-Morgan, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις -επιπλοκές 1300€
Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη απολίνωση αιμορροιδικών όζων με ή χωρίς αιμορροιδοπηξία, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις -επιπλοκές 1500€
Απολίνωση αιμορροιδικών όζων με χρήση ενέργειας laser, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις -επιπλοκές 1600€
Ραγάδα πρωκτού, θεραπεία botox με ή χωρίς νεαροποίηση ραγάδας 600€
Έσω σφιγκτηροτομή με ή χωρίς νεαροποίηση ραγάδας, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις -επιπλοκές 900€
Περιεδρικό απόστημα-διάνοιξη, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 900€
Μονήρες περιεδρικό συρίγγιο, με ή χωρίς απόστημα, ανοικτή/ιπποκράτεια μέθοδος, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 900€
Μονήρες περιεδρικό συρίγγιο, με ή χωρίς απόστημα, καταστροφή πόρου με χρήση ενέργειας laser, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές 1300€
Πολλαπλά περιεδρικά συρίγγια, μέ ή χωρίς απόστημα, ανοικτή/ιπποκράτεια μέθοδος, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 1400€
Πολλαπλά περιεδρικά συρίγγια, μέ ή χωρίς απόστημα, καταστροφή πόρων με χρήση ενέργειας laser, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 1800€
Αφαίρεση μορφωμάτων πρωκτού 500€
Αφαίρεση μορφωμάτων ορθού, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 600€
Διαγνωστική ενδοσκόπηση ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού, ημερήσια νοσηλεία (περιλαμβάνεται τυπική λήψη βιοψιών στομάχου) 300€
Ενδοσκόπηση ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού και πολυπεκτομή, μέχρι τρείς πολύποδες, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές 500€
Ενδοσκόπηση ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού και πολυπεκτομή, πάνω από τρείς πολύποδες ή τουλάχιστον 1 πολύποδας άνω του 1 εκατοστού διαμέτρου, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές 700€
Οξύ κοιλιακό άλγος, χωρίς ενδοσκόπηση, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές 350€
Τοποθέτηση διαδερμικής ενδοσκοπικής γαστροστομίας, χωρίς επιπλοκές 700€
Διαγνωστική ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού, βραχεία νοσηλεία (περιλαμβάνεται τυπική λήψη βιοψιών) 140€
Ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού και πολυπεκτομή, μέχρι τρείς πολύποδες, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 300€
Ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού και πολυπεκτομή, πάνω από 3 πολύποδες ή τουλάχιστον ένας άνω του 1 εκατοστού διαμέτρου, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 450€
Ενδοσκόπηση κατωτέρου πεπτικού και πολυπεκτομή, μέχρι τρείς πολύποδες, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 350€
Ενδοσκόπηση κατωτέρου πεπτικού και πολυπεκτομή, πάνω από 3 πολύποδες ή τουλάχιστον ένας άνω του 1 εκατοστού διαμέτρου, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 500€
Διαγνωστική ενδοσκόπηση κατώτερου πεπτικού, βραχεία νοσηλεία 170€
Ενδοσκόπηση κατωτέρου πεπτικού, λειτουργικές δοκιμασίες 450€
Ακρωτηριασμός ενός δακτύλου 450€
Ακρωτηριασμός δακτύλων (δύο και άνω) 800€
Αφαίρεση υλικών εξωτερικής οστεοσύνθεσης 350€
Συρραφή τένοντος, διάνοιξη ελύτρου τένοντος 600€
Συρραφή τένοντος, διάνοιξη ελύτρου τένοντος, δύο τένοντες 1000€
Διατομή παλαμιαίας απονευρώσεως 600€
Χειρουργική αφαίρεση καλοήθους όγκου δακτύλου, γάγγλιο, συνοβιακή κύστη 650€
Ονυχεκτομή,ονυχοπλαστική 200€
Ονυχεκτομή,ονυχοπλαστική, άμφω 300€
Εκτομή δερματικών βλαβών, μέχρι τρείς 400€
Εκτομή δερματικών βλαβών, μέχρι τρείς, αποκατάσταση με δερματικό μόσχευμα ή μικρό δερματικό κρημνό 500€
Εκτομή δερματικών βλαβών, άνω των τριών 550€
Εκτομή δερματικών βλαβών, άνω των τριών, αποκατάσταση με δερματικό μόσχευμα ή μικρό δερματικό κρημνό 650€
Εκτομή μορφωμάτων μαλακών μορίων ή συνδυασμό μορφωμάτων μαλακών μορίων και δερματικών βλαβών, μέχρι τρείς, κάτω των 4 εκατοστών διάμετρο 400€
Εκτομή μορφωμάτων μαλακών μορίων ή συνδυασμό μορφωμάτων μαλακών μορίων και δερματικών βλαβών, μέχρι τρείς, κάτω των 4 εκατοστών διάμετρο, αποκατάσταση με δερματικό μόσχευμα ή μικρό δερματικό κρημνό 500€
Εκτομή μορφώματος μαλακών μορίων άνω των 4 εκατοστών διάμετρο ή εκτομή μορφωμάτων μαλακών μορίων ή συνδυασμό μορφωμάτων μαλακών μορίων και δερματικών βλαβών, περισσοτέρων των τριών και κάτω των 4 εκατοστών διάμετρο 600€
Εκτομή μορφώματος μαλακών μορίων άνω των 4 εκατοστών διάμετρο ή εκτομή μορφωμάτων μαλακών μορίων ή συνδυασμό μορφωμάτων μαλακών μορίων και δερματικών βλαβών, περισσοτέρων των τριών και κάτω των 4 εκατοστών διάμετρο, αποκατάσταση με δερματικό μόσχευμα ή μικρό δερματικό κρημνό 700€
Διάνοιξη δερματικού αποστήματος, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 350€
Τμηματεκτομή-ές, ετερόπλευρα 650€
Άλλες επεμβάσεις για δερματικό μόσχευμα και/ή χειρουργικό καθαρισμό χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές 600€
Απόστημα κύστης κόκκυγος, απλή διάνοιξη 400€
Εκτομή κύστης κόκκυγος 800€
Κύστη κόκκυγος με χρήση laser 1300€
Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου ιστού και μαστού 500€
Επεμβάσεις στα κάτω άκρα με έλκος/κυτταρίτιδα, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές, με αποκατάσταση με δερματικό μόσχευμα/κρημνό 2000€
Επεμβάσεις στα κάτω άκρα χωρίς έλκος/κυτταρίτιδα χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές, χωρίς αποκατάσταση με δερματικό μόσχευμα/κρημνό 750€
Δερματικά έλκη, ημερήσια νοσηλεία 250€
Μη-κακοήθεις παθήσεις του μαστού, χειρουργική διάνοιξη/παροχέτευση ή με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 1250€
Λοίμωξη μαλακών μορίων, μη επεμβατική θεραπεία, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 1150€
Λοίμωξη μαλακών μορίων, χειρουργικός καθαρισμός/παροχέτευση, χωρίς σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 700€
Τραύματα θλαστικά δέρματος και μαλακών μορίων κορμού, άνω των 2, συρραφή 500€
Τραύματα θλαστικά δέρματος και μαλακών μορίων κορμού, μέχρι 2, συρραφή 250€
Τραύματα θλαστικά δέρματος και μαλακών μορίων προσώπου, άνω των 2, συρραφή 650€
Τραύματα θλαστικα δέρματος και μαλακών μορίων προσώπου, μέχρι 2, συρραφή 450€
Μείζονα βλάβη του δέρματος άνω των 5 εκατοστών διάμετρο, αποκατάσταση με δερματικό κρημνό 850€
Μείζονα βλάβη του δέρματος άνω των 5 εκατοστών διάμετρο, αποκατάσταση χωρίς δερματικό κρημνό 500€
Ευρεία εκτομή μελανώματος κορμού 600€
Υδροκήλη, ετερόπλευρα 600€
Κιρσοκήλη, ετερόπλευρα 900€
Περιτομή 700€
Διατομή βραχέως χαλινού 400€
Αφαίρεση/διάνοιξη βαρθολίνειου αδένα 650€
Διαγνωστική/θεραπευτική απόξεση 400€
Επεμβατική υστεροσκόπηση με ή χωρίς συμπληρωματική απόξεση 700€
Μικρής σοβαρότητας εγκαύματα, με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές 350€