Οδηγίες χρήσης προγράμματος*

– Επιλέξτε την εξέταση που σας ενδιαφέρει κάνοντας κλίκ στο κουτακι αρίστερα της κάθε εξετασης.

– Αυτόματα το πρόγραμμα στο πάνω και κάτω αριστερά μέρος της σελίδας θα υπολογίσει το συνολικό κόστος των εξετάσεων που έχετε επιλέξει σε πραγματικό χρόνο (πεδίο “total”).

– Για την ευκολότερη εύρεση της επιθυμούμενης εξέτασης πατήστε ctrl+f για να εμφανιστεί η μπάρα αναζήτησης στο επάνω δεξία σημείο του περιηγητη σας (chrome) ή κατω αριστερα (mozilla).

– Στην συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα της εξέτασης ή μέρος του ονόματος της εξέτασης που σας ενδιαφέρει και περιηγηθείτε στα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τα βελάκια δίπλα στη μπάρα αναζήτησης.

– Στο τέλος πατήστε το κουμπί “εμφάνισε επιλεγμένες εξετάσεις” για να εμφανιστούν στον πίνακα, όλες οι εξετάσεις που έχετε επιλέξει .


ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΑ

Ακτινογραφία πανοραμική 20€
Ακτινογραφία Status - X 15€
Ακτινογραφία κεφαλομετρική 20€
Σιελαδενογραφία 50€

ΠΡΟΛΗΨΗ - ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ

Καθαρισμός - Φθορίωση 25€
Κάλυψη οπών και σχισμών ανά δόντι 20€
Έμφραξη νεογιλού με ρητίνη 25€
Έμφραξη νεογιλού με υαλοϊονομερή κονία 30€
Ενδοδοντική θεραπεία νεογιλού μονόριζου 50€
Πολφοτομή νεογιλού 25€
Ενδοδοντική θεραπεία νεογιλού πολύριζου 50€
Άμεση ή έμμεση κάλυψη πολφού 20€
Ανοξείδωτη στεφάνη νεογιλού 50€

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ

Επανεμφύτευση δοντιού – ακινητοποίηση 150€
Κινητό μηχάνημα διατήρησης χώρου 175€
Ακίνητο μηχάνημα διατήρησης χώρου τύπου distal shoe 175€
Ετερόπλευρο μηχάνημα διατήρησης χώρου 175€
Αμφοτερόπλευρο ακίνητο μηχάνημα διατήρησης χώρου (γλωσσικό τόξο) 250€
Μηχάνημα διακοπής στοματικών έξεων 175€
Μηχάνημα ανάκτησης χώρου 225€
Μηχάνημα προσθετικής αποκατάστασης προσθίων νεογιλών δοντιών 225€
Αντιμετώπιση τραύματος - Ακινητοποίηση 250€
Ορθοδοντική μετακίνηση εμβυθισμένου δοντιού 300€
Οδοντικές ανωμαλίες Ι, τάξης 1500€
Οδοντικές ανωμαλίες ΙΙ, ΙΙΙ τάξης 2100€

ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Αυχενική Επικάληψη 20€
Έμφραξη με σύνθετη ρητίνη Ι, ΙΙΙ ομάδας 30€
Έμφραξη με σύνθετη ρητίνη ΙΙ ομάδας (οπισθίων) 30€
Έμφραξη με σύνθετη ρητίνη ΙV ομάδας 30€
Έμφραξη με σύνθετη ρητίνη V ομάδας 30€
Αποφρακτικά (κάλυψη) οπών και σχισμών ανά δόντι 25€
Αισθητικές όψεις σύνθετης ρητίνης 65€
Έμφραξη ένθετη ή επένθετη από πορσελάνη μιας επιφάνειας 150€
Έμφραξη ένθετη ή επένθετη από πορσελάνη δύο επιφανειών 150€
Έμφραξη ένθετη ή επένθετη από πορσελάνη τριών επιφανειών 150€
Ανασύσταση δοντιού με προκατασκευασμένο ενδορριζικό άξονα ή ενδομυλικές καρφίδες και σύνθετη ρητίνη 55€
Ανασύσταση κοπτικής γωνίας με σύνθετη ρητίνη 30€
Αισθητικές όψεις πορσελάνης 200€
Λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών (ανά δόντι - μία συνεδρία) 40€
Πρόσθετες συνεδρίες για ανωτέρω εφόσον απαιτηθούν 30€
Λεύκανση με ζώντα πολφό (ανά φραγμό χωρίς το νάρθηκα) χωρίς αναλώσιμα 100€
Λεύκανση (μία συνεδρία στο οδοντιατρείο) 400€

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

Άμεση ή έμμεση κάλυψη πολφού 30€
Ενδοδοντική θεραπεία μονόριζου 80€
Ενδοδοντική θεραπεία δίριζου 80€
Ενδοδοντική θεραπεία πολύριζου 100€
Ενδοδοντική θεραπεία σε δόντι με αδιάπλαστη ρίζα 100€
Ενδοδοντική θεραπεία σε δόντι με κάταγμα ρίζας 150€
Ακρορριζεκτομή μονόριζου με ανάστροφη έμφραξη 100€
Ακρορριζεκτομή πολύριζου με ανάστροφη έμφραξη 180€
Επανάληψη μη πλήρους ενδοδοντικής θεραπείας μονόριζου 100€
Επανάληψη μη πλήρους ενδοδοντικής θεραπείας πολύριζου 130€
Χειρουργική αποκατάσταση διάτρησης ρίζας 120€
Αντιμετώπιση εγκάρσιου κατάγματος ρίζας 100€

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Θεραπεία εντοπισμένης ουλίτιδας 40€
Θεραπεία χρόνιας ουλίτιδας (αποτρύγωση – υπουλική απόξεση) 80€
Ουλεκτομή – Ουλοπλαστική ανά τεταρτημόριο ή περιοχή έξι προσθίων 80€
Θεραπεία περιοδοντίτιδας (υπουλική απόξεση ανά τεταρτημόριο ή έξι πρόσθια) 90€
Θεραπεία περιοδοντίτιδας (χειρουργική με κρημνό ανά τεταρτημόριο ή έξι πρόσθια) 115€
Ελεύθερο ουλικό μόσχευμα 125€
Ακρωτηριασμός δοντιού (εκτομή ρίζας ή διχοτόμηση) συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής 100€
Ακινητοποίηση δοντιών με σύρμα και ρητίνες ή αμάλγαμα σε τρία δόντια 50€
Ακινητοποίηση δοντιών με σύρμα και ρητίνες για κάθε επιπλέον δόντι 20€
Τοπική χρήση αντιβιωτικού (ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ) 40€
Τοποθέτηση μεμβράνης και οδηγού μοσχεύματος (ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ) 150€
Υποεπιθηλιακό μόσχευμα συνδετικού ιστού 150€

ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Ολική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου με ακρυλική βάση 500€
Ολική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου με μεταλλική βάση 500€
Μερική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου με μεταλλικό σκελετό 500€
Άμεση οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου 450€
Επένθετη ολική οδοντοστοιχία 550€
Επιδιόρθωση οδοντοστοιχίας 50€
Προσθήκη για ένα δόντι 35€
Επανεφαρμογή οδοντοστοιχίας (αναγόμωση) 80€
Ανακατασκευή βάσης οδοντοστοιχίας 110€
Χυτό άγκιστρο 70€
Σύνδεσμος ακριβείας (attachment) – εξατομικευμένος 120€
Σύνδεσμος ακριβείας (attachment) – προκατασκευασμένος 100€

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Μελέτη σύνθετου περιοπροσθετικού περιστατικού (εκμαγεία μελέτης – ανάλυση σύγκλεισης) 50€
Στεφάνες ακρυλικές – προσωρινής επικάλυψης 30€
Στεφάνη ολικής κάλυψης εξ ολοκλήρου χυτή ή χυτή με όψη ακρυλική από χρυσό ή άλλα κράματα, βιολογικώς ανεκτά 90€
Στεφάνη μεταλλοκεραμική 150€
Στεφάνη ακρυλική για μακρύ χρονικό διάστημα 40€
Στεφάνη μερικής κάλυψης 4/5 90€
Στεφάνη μερικής κάλυψης με καρφίδες – ηλοπαγής 90€
Στεφάνη ολοκεραμική 200€
Στεφάνη επί εμφυτεύματος 300€
Στεφάνη μερικής κάλυψης για γέφυρες συνδεδεμένες με ρητίνες (Maryland) ανά δόντι 110€
Όψεις ολοκεραμικές 200€
Ενδιάμεσο δόντι γέφυρας χυτό ή χυτό με όψη ακρυλική από χρυσό ή άλλα κράματα, βιολογικώς ανεκτά 80€
Ενδιάμεσο δόντι γέφυρας μεταλλοκεραμικό 150€
Ενδιάμεσο δόντι γέφυρας από ακρυλικό για μακρύ χρονικό διάστημα 70€
Χυτή ανασύσταση μύλης με άξονα 70€
Χυτή καλύπτρα για υποδοχή χυτής στεφάνης (τηλεσκοπική στεφάνη) 100€
Τηλεσκοπική στεφάνη 130€
Κατασκευή δοκού ανά στήριγμα 100€
Ενδοστοματικός νάρθηκας ολικής επικάλυψης (ακρυλικός)- Μαλακός 100€
Ενδοστοματικός νάρθηκας ολικής επικάλυψης (ακρυλικός) - Σκληρός 100€

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Εξαγωγή ρίζας ή δοντιού 40€
Χειρουργική εξαγωγή δοντιού ή ρίζας 100€
Εξαγωγή δοντιού (Ενσφηνομένου ή εγκλείστου) 150€
Χειρουργική αποκάλυψη μύλης για ανατολή 50€
Αφαίρεση μικρών καλοηθών όγκων του βλεννογόνου του στόματος 70€
Αφαίρεση επουλίδων ή άλλων ογκοειδών βλαβών των φατνιακών αποφύσεων 100€
Εκτομή χαλινού 100€
Λήψη επιχρίσματος για κυτταρολογική εξέταση 30€
Βιοψία (Δεν περιλαμβάνει το εργαστηριακό κόστος) 70€
Τοποθέτηση εμφυτεύματος (περιλαμβάνεται και η δεύτερη φάση σε διφασικό σύστημα) (Συμπεριλαμβανομένου του κόστους του εμφυτεύματος) 800€
Ανύψωση Εδάφους Ιγμορείου 1100€